Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 17/11, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành làm việc với Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và công tác phối hợp quản lý quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

 VHXH_18112016.jpg

Năm 2016, ngành Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều đơn vị y tế được đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây mới; đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo và đào tạo lại; nhiều kỹ thuật mới được áp dụng triển khai có hiệu quả trong khám chữa bệnh. Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được giải quyết kịp thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia; đảm bảo chi trả đúng kỳ, đủ số tiền lương hưu và trợ cấp BHXH; tổ chức quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi BHXH, BHYT; thường xuyên kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, thái độ phục vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình công tác thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT trên địa bàn, góp phần ổn định an sinh xã hội.

  Năm 2016 trên cơ sở thông báo của ngành Y tế, xác định các cơ sở y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 75 cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập; 577 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2015 đến tháng 9 năm 2016, số chi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế là 3.518,6 tỷ đồng. Trong năm 2015 - quỹ khám chữa bệnh BHYT vượt chi 299,6 tỷ đồng; dự kiến 9 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh âm quỹ khoảng 603 tỷ đồng (chiếm 40% quỹ được sử dụng). Công tác phối hợp giữa 2 ngành được thực hiện hiệu quả, qua đó xác định năng lực tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của từng cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện tốt việc thông tuyến khám chữa bệnh tại các cơ sở; thẩm định nguyên nhân vượt quỹ, vượt trần chi phí khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở y tế; tham gia đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo đúng quy định…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo ngành Y tế và BHXH tỉnh đã làm rõ nguyên nhân của việc bội chi quỹ khám chữa bệnh và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Qua đó cũng kiến nghị với Ban Văn hóa – Xã hội và các Ban của HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại các địa phương, các cấp, các ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp nợ đọng BHXH và công tác khám chữa bệnh BHYT. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của  HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định BHXH và BHYT là hai lĩnh vực quan trọng đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội của nhà nước, cùng với việc tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế kéo dài như tình trạng quá tải các bệnh viện, nợ đọng BHXH, bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT... đề nghị ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở, nhằm giảm chi phí cho người bệnh cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là việc nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp, xem xét thực hiện việc khởi kiện đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài để bảo đảm quyền lợi cho người lao động; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 932.003
Online: 29