Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 16/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 ktns_18112016.jpg

Trước khi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp, hiện nay Ban được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 27 dự án, trong đó có 02 dự án đã phê duyệt quyết toán, 01 dự án đã hoàn thành, 16 dự án chuyển tiếp và 08 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Kế hoạch vốn giao năm 2016 cho các dự án do Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm chủ đầu tư là 973,1 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương 395 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 530,9 tỷ đồng, vốn ứng trước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công thy TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 28,3 tỷ đồng.

Tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng trong Khu kinh tế Nghi Sơn trong các năm qua nhìn chung đảm bảo yêu cầu, các dự án hạ tầng thiết yếu hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả như: Đường Đông Tây 2, Đường vào nhà máy xi măng Công Thanh, Đê chắn sóng cảng Nghi Sơn, Nạo vét luồng tàu cho tàu 30.000 DWT vào cảng Nghi Sơn, hạ tầng các các khu tái định cư .... Tuy nhiên vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm do không có mặt bằng thi công, đó là dự án: Đường Bắc Nam 2 đoạn từ đường Đông Tây 1 đến QL1A xã Tùng Lâm, Đường Bắc Nam 2 đoạn từ xã Xuân Lâm đến đường Đông Tây 1, Đường Đông Tây 4 ....

Giải ngân vốn đến 15/11/2016 đạt 63% kế hoạch giao, trong đó giải ngân vốn ứng trước của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đạt 100%, vốn ngân sách Trung ương đạt 81,6%, vốn ngân sách tỉnh 45%. Hiện nay, trong tổng số các dự án do Ban làm chủ đầu tư có 18 dự án có dư ứng, trong đó có 05 dự án khởi công mới và 13 dự án chuyển tiếp với tổng số vốn là 488 tỷ đồng; nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án do Ban làm chủ đầu tư tính đến 31/12/2015 là 180,9 tỷ đồng, số đã thanh toán trong năm 2016 là 90,8 tỷ đồng, số còn lại phải xử lý trong thời gian tới là 90,1 tỷ đồng.

Trong báo cáo, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp cũng đã nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (số hộ dân xây dựng cơi nới trái phép có chiều hướng tăng, việc xác định nguồn gốc đất khó khăn, cơ chế chính sách về GPMB có sự điều chỉnh, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt ...). Vì vậy, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã có một số đề xuất kiến nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng trong công tác tham mưu về quản lý nhà nước đối với Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp của Ban, thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Các dự án do Ban làm chủ đầu tư đi vào khai thác, vận hành cơ bản phát huy được hiệu quả, đáp ứng mục tiêu của dự án và góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện dự án và đề nghị tăng cường một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Một số kiến nghị của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu và sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII.

Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.273
Online: 41