Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 15/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Giao thông Vận tải. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

KTNS_16112016.jpg
​Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách đi thực địa dự án đường vành đai phía Tây thành phố

Trước khi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số dự án giao thông trên địa bàn, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay Sở được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 23 dự án, trong đó có 12 dự án đang triển khai thi công và 11 dự án chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Kế hoạch vốn giao năm 2016 cho các dự án tỉnh quản lý và Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư là 1.567 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách tỉnh 204 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 1.169 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương và vốn vay kho bạc 194 tỷ đồng. Giải ngân đến nay đạt 46% kế hoạch và dự kiến đến 31/12/2016 giải ngân đạt 78% vốn kế hoạch, số vốn còn lại Sở đã báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ cho phép kéo dài tiến độ giải ngân đến 31/12/2017.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang năm 2016, tiến độ của dự án cơ bản đảm bảo theo tiến độ bố trí vốn, có một số dự án chậm tiến độ do công tác GPMB khó khăn, trong đó điển hình là dự án đường Hồi Xuân – Tén Tằn, đường Na Tao – Pù Nhi, đường vành đai phía Tây thành phố; một số dự án chậm tiến độ do phải tạm dừng thi công chờ điều chỉnh dự án như Đường từ QL47 đến đường Hồ Chí Minh bổ sung 03 tuyến nhánh, Đường Na Tao – Pù Nhi bổ sung 03 tuyến nhánh; ...

Dư ứng đến thời điểm hiện nay chiếm 4,6% tổng mức đầu tư các dự án có dư ứng, trong đó vẫn còn một số dự án có số dư ứng từ năm 2014 trở về trước và Sở Giao thông V ận tải đã xây dựng kế hoạch thu ứng cụ thể đối với từng dự án; nợ đọng các dự án đầu tư vẫn còn, tập trung từ các nguồn ngân sách tỉnh, Trung ương hỗ trợ và  nguồn trái phiếu Chính phủ. 

Trong báo cáo, Sở Giao thông Vận tải cũng đã làm rõ các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc việc triển khai thực hiện dự án, như: công tác chuẩn bị đầu tư, công tác giải phòng mặt bằng, giao vốn chậm, công tác giải ngân, thu hồi vốn ứng, nợ đọng xây dựng cơ bản, tiến độ của dự án, .... 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu, ghi nhận sự cố gắng trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải, Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Các dự án giao thông đi vào khai thác, vận hành cơ bản phát huy được hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện dự án và đề nghị tăng cường một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Một số ý kiến kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu và sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII.

                                                                                               Nguyễn ​Thị Huệ Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.113
Online: 33