Thực hiện Kế hoạch số 620/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách về khảo sát việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016, ngày 05/10/2016, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện Sở Tài chính.

 SLD_71020161.jpg

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2011-2016, ngoài định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Sở được giao them một số nhiệm vụ, đồng thời được bổ sung kinh phí kịp thời, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động triển khai và thực hiện lồng ghép các cuộc hội nghị,  hội thảo, cắt, giảm các nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa để đảm bảo kinh phí thực hiện cho các chương trình trọng tâm theo đúng dự toán ngân sách đã giao.

Dự toán ngân sách địa phương giao ổn định trong 5 năm 2011-2015, còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì trong 5 năm có nhiều chế độ chính sách mới ra đời, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành phát sinh nhiều nhiệm vụ, đòi hỏi phải đi sâu sát đến các địa phương, cơ sở, đối tượng. Cùng với đó là phát sinh thêm nhiều nội dung chi mà ngay thời kỳ đầu ổn định ngân sách (năm 2011) chưa lường hết. Thực hiện nhiệm vụ của Bộ, của tỉnh giao, Sở phải chủ trì xây dựng nhiều kế hoạch, đề án, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình thẩm định trình duyệt các nội dung kinh phí bị cắt giảm nhiều, nên khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong Ban và ý kiến lãnh đạo Sở, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao công tác quản lý điều hành ngân sách của Sở trong thời gian vừa qua đã khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên đồng chí đề nghị Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để rà soát lại những nội dung chi đã thực hiện để xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị trong thời gian tới cho phù hợp với tình hình của đơn vị, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng ngân sách Nhà nước. Những đề xuất, kiến nghị của Sở, Ban Kinh tế và Ngân sách tiếp thu và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh để bố trí nguồn kinh phí phù hợp trong năm 2017 và giai đoạn tới.

                                                                                       Trần Hiền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
64 người đã bình chọn
Thống kê: 425.869
Online: 52