Thực hiện Kế hoạch số 620/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách về khảo sát việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016, chiều ngày 04/10/2016, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tư pháp. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện Sở Tài chính.

 SLD_7102016.jpg

Giai đoạn 2011-2016, Sở Tư pháp được giao 75.725 triệu đồng; trong đó, kinh phí theo định mức là 23.187 triệu đồng, giao chi bổ sung nhiệm vụ kinh phí tự chủ là 10.137 triệu đồng, kinh phí không tự chủ là 42.401 triệu đồng. Với nguồn kinh phí được giao, Sở Tư pháp đã rút và thực chi 75.187 triệu đồng; trong đó, rút và chi theo định mức là 23.187 triệu đồng, từ kinh phí tự chủ là 10.137 triệu đồng, từ kinh phí không tự chủ là 42.393 triệu đồng.

            Để tổ chức, triển khai có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp, những năm qua, ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, Sở Tư pháp đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở; biên soạn tài liệu để cấp phát cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc xây dựng và ban hành văn bản được thực hiện theo đúng trình tự theo quy định của Luật ban hành văn bản.

            Tại buổi làm việc, các thành viên trong Ban Kinh tế - Ngân sách đã đề nghị đại diện Sở Tư pháp giải trình chi tiết, cụ thể về nguồn chi bổ sung thực hiện nhiệm vụ từ nguồn kinh phí tự chủ và kinh phí không tự chủ.

            Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác và giải trình của lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, khẳng định được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc bố trí ngân sách cho Sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng ngân sách của đơn vị đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị Sở ngày càng nâng cao vai trò của mình trong quá trình thực hiện nhiệm được giao, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Trần Hiền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
63 người đã bình chọn
Thống kê: 404.421
Online: 68