Thực hiện chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016, ngày 16 tháng 11 năm 2016, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành làm việc với cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2016. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 PCGS_21112016.jpg

Trong thời gian qua, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đến cán bộ, chiến sỹ và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện. Hàng năm, Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh đã ban hành các kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án hình sự trong lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp nhằm nâng cao chất lượng thi hành án hình sự trên địa bàn toàn tỉnh. Việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án phạt tù, tài liệu có liên quan của Tòa án nhân dân, lập hồ sơ đề nghị đưa người bị kết án đi chấp hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để sai sót, vi phạm. Từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2016, Cơ quan thi hành án hình sự hai cấp đã tiếp nhận 10403 quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân, trong đó: cấp tỉnh 424 người và cấp huyện 9555 người. Công tác quản lý, theo dõi người thi hành án treo và cải tạo không giam giữ đã được chính quyền các cấp và cơ quan thi hành án hình sự quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Viện kiểm sát tỉnh nhân dân tỉnh đã kiểm sát chặt chẽ việc hoãn, tạm đình chỉ, xét miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích theo đúng quy định của pháp luật. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát kiến nghị, kháng nghị vi phạm pháp luật trong công tác hoãn, miễn, tạm đình chỉ thi hành án.

Tòa án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng thời hạn luật định. Việc hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn, giảm thời hạn chấp hành án vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo chính sách nhân đạo. Từ năm 2014 đến  tháng 6 năm 2016, Tòa án đã ra quyết định hoãn thi hành án phạt tù đối với 123 người bị kết án; tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 327 bị án; đình chỉ chấp hành án đối với 15 người bị kết án. Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 15.997 lượt người bị kết án cải tạo khá, tốt đang chấp hành án phạt tù tại các Trại giam trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã khẳng định trong thời gian qua Cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các quy định của Luật thi hành án hình sự. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của 3 ngành trong công tác thi hành án hình sự đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật và góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới 3 ngành cần xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thi hành án hình sự, có kế hoạch và giải pháp sửa chữa, khắc phục. Công an tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đối với Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm. Bổ sung biên chế, bồi dưỡng nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ thi hành án hình sự có tầm nhìn và trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thi hành án hình sự  trong tình hình mới. Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đối với Tòa án nhân dân cấp huyện trong công tác thi hành án hình sự, nhất là việc hoãn, đình chỉ thi hành án. Viện kiểm sát tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án hình sự của cơ quan thi hành án hình sự hai cấp, các cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 606.182
Online: 47