Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, ngày 26 tháng 9 năm 2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Như Xuân để nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện Như Xuân.

 PHAPCHE_NHUXUAN_3102016.JPG

Theo báo cáo của công an huyện Như Xuân, trong thời gian qua công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối tượng thi hành án hình sự được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Sau khi tiếp nhận bản án, quyết định  thi hành án của Tòa án đã triệu tập người được hưởng án treo đến trụ sở cơ quan thi hành án hình sự để ấn định thời gian người được hưởng án treo phải có mặt tại UBND cấp xã nơi người đó cư trú và cam kết chấp hành án. Từ ngày 01/01/2014 đến 30/6/2016 đã lập hồ sơ và bàn giao 86 hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn thi hành án về UBND cấp xã giám sát, giáo dục. Đã cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho 21 người (cải tạo không giam giữ 06 người; án treo 15 người), thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 103 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp nhận, giới thiệu  việc làm cho 55 người.

Về chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Trong thời gian qua, Chi cục thi hành án dân sự huyện Như Xuân đã thụ lý 620 việc, số có điều kiện thi hành 380 việc, số chưa có điều kiện thi hành 182 việc; tổng số thụ lý về tiền 7 tỷ 319 triệu đồng, số có điều kiện thi hành 3 tỷ 109 triệu đồng, số chưa có điều kiện thi hành 2 tỷ 840 triệu đồng. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua của cơ quan thi hành án hình sự và dân sự trong việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án. Kết quả thi hành án hình sự, dân sự góp phần bảo đảm nghiêm minh pháp luật, tăng cường pháp chế, giáo dục và ngăn ngừa vi phạm, ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Cơ quan thi hành án hình sự, dân sự thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Công an huyện tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án đối với UBND cấp xã; chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã trong việc giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án theo quy định của Luật thi hành án hình sự nhất là trong việc lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thử thách cho các bị án phạt tù cho hưởng án treo chấp hành tốt quy định của pháp luật... Chi cục thi hành án dân sự huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS. Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường kiểm sát đối với hoạt động thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn. UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị làm việc, giúp cho các Chi cục THADS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường trực HĐND và Ban pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.211.129
Online: 30