Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, ngày 28 tháng 9 năm 2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia để nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện Tĩnh Gia.

 TINHGIA_3_10_2016.jpg

Trong thời gian qua, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nghị định số 80/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT- UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch  số 61/KH- CAT - PC81 ngày 30/3/2012 của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Xây dựng nhiều kế hoạch, tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra công tác thi hành án hình sự trên địa bàn các xã, thị trấn. Đến nay đã kiểm tra 102 lượt đối với Ban công an các xã, thị trấn về công tác thi hành án hình sự. Thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, quản lý, xác minh người bị kết án phạt tù đang còn ngoài xã hội và người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ đảm bảo đúng quy định của luật thi hành án hình sự.Tổ chức tiếp nhận 212 các bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu có liên quan đối với các bị án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, lập hồ sơ và chuyển giao kịp thời, đúng thời gian qui định cho UBND các xã, thị trấn nơi bị án cư trú quản lý, giám sát, giáo dục. Công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được chấp hành nghiêm theo quy định. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 337 lượt đối tượng tạm giam và 462 lượt đối tượng tạm giữ, không để các đối tượng bị tạm giam, tạm giữ trốn, chết hoặc mang đồ vật cấm vào nhà tạm giữ, hạn chế việc thông cung, thực hiện nghiêm túc công tác lập, đăng ký, chuyển loại hồ sơ người bị tạm giam, tạm giữ theo quy đinh của pháp luật. Từ năm 2002 đến nay đã 968 trường hợp chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú. Thực hiện xóa án tích 158 trường hợp.

          Về công tác chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự, từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2016, thụ lý 1367 việc, số việc có điều kiện thi hành 1240 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 127 việc. Tổng số tiên thuh lý 14 tỷ 829 triệu đồng, số có điều kiện thi hành 13 tỷ 841 triệu đồng, số chưa có điều kiện thi hành 988 triệu 366 nghìn đồng. Chi cục đã duy trì và thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan như Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án, phòng ban có liên quan trong việc tổ chức thi hành án trên địa bàn.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của của cơ quan thi hành án hình sự và dân sự trong việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án trong thời gian qua góp phần bảo đảm ổn định tình hình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới Cơ quan thi hành án hình sự và dân sự huyện Tĩnh gia cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án; đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị  kiểm tra của Viện nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện đối với đơn vị mình, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, chấp hành viên để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác chuyên môn và không để xảy ra vi phạm lặp đi lặp lại, kéo dài. Chi cục thi hành án dân sự huyện  phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự cao hơn so với năm 2015 về việc và về tiền  trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy định của luật thi hành án dân sự. Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện rà soát số bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia  xét giảm thời gian thử thách. Thường trực Hội đồng nhân dân và ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cần xây dựng kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
86 người đã bình chọn
Thống kê: 839.754
Online: 40