Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, ngày 3 tháng 10 năm 2016, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn để nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự trên địa bàn huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện Triệu Sơn.

 PHAPCHETS_5102016.jpg

Trong thời gian qua, Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Triệu Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Công an huyện trên lĩnh vực thi hành án hình sự. Thực hiện tiếp nhận, phân loại  378 người bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Không để xảy ra tình trạng trốn, chết không bình thường, không thông cung, liên lạc, không đại ca, đầu gấu; không vật cấm trong quá trình giam giữ. Thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện trong việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án tại cơ quan thi hành án hình sự huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Tổ chức tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án và các tài liệu có liên quan đối với các bị án có hình phạt ngoài hình phạt tù, lập hồ sơ và chuyển giao kịp thời, đúng thời gian quy định cho UBND các xã, thị trấn nơi bị án cư trú đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ ngày 01/01/2014 đến nay đã chuyển giao 257 đối tượng án treo và 68 án phạt cải tạo không giam giữ bàn giao cho UBND cấp xã  quản lý, giáo dục. Chỉ đạo lực lượng công an cấp xã, thị trấn lập  hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân rút ngắn thời gian thử thách cho 10 trường hợp án treo án treo đủ các điều kiện theo quy định. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nơi cư trú được cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa bàn huyện quan tâm. Năm 2015 có 01 cá nhân được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Trong công tác thi hành án dân sự, thời gian qua Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có liên quan giải quyết những vụ việc phức tạp, khó khăn trên địa bàn có hiệu quả. Từ năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2016 đã thụ lý 1.045 việc, số có điều kiện thi hành 947 việc, số chưa có điều kiện thi hành 98 việc, số việc đình chỉ thi hành 21 việc. Tổng số tiền thụ lý 13 tỷ 444 triệu, số tiền có điều kiện thi hành 12 tỷ 373 triệu đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành 1 tỷ 070 triệu đồng. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án đối với 22 trường hợp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định từ năm 2014 đến nay tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, phạm pháp hình sự được kiềm chế, trọng án ít xảy ra, không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm, sử dụng vũ khí nóng gây án. Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nghiêm túc các quy đinh pháp luật về công tác thi hành án trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền các cấp, các ngành có liên quan trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án hình sự và dân sự. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự, nhất là trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ, việc phức tạp trên địa bàn. Khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án. Cơ quan quan thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án hình sự huyện kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thi hành án trên cơ sở kết luận của viện kiểm sát nhân dân huyện. Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm sát thi hành án, chú trọng việc kiểm sát phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ. Thường trực Hội đồng nhân dân và ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện xây dựng  kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và dân sự. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
83 người đã bình chọn
Thống kê: 782.697
Online: 45