Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ban Pháp chế đã tiến hành làm việc với Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 6 năm 2016. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 PC_24112016.jpg

Trong thời gia qua Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) hai cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, như: Luật thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn về thi hành án dân sự đến cán bộ, công chức trong ngành.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã duy trì chế độ giao ban, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác THADS, bảo đảm tiến độ  thi hành án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hoạt động các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố; phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn, kịp thời đối với những vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc thi hành án có giá trị tài sản lớn. Từ năm 2014 đến nay, Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 46 văn bản xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của các Chi cục THADS. Kết quả đã giải quyết xong 42 văn bản, đạt tỷ lệ 91%, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2016, thụ lý 39.421 việc, trong đó việc có điều kiện giải quyết 30.002 việc; chưa có điều kiện giải quyết 9.410 việc. Tổng số tiền thụ lý 1tỷ 788 triệu đồng, trong đó tiền có điều kiện giải quyết 1tỷ 113 triệu đồng; tiền chưa có điều kiện giải quyết 674 triệu 982 nghìn đồng. Cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án 388 việc, tương ứng với số tiền là 2 tỷ 216 triệu đồng. Ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 155 trường hợp, trong đó 21 trường hợp tự nguyện thi hành, phải tổ chức cưỡng chế 134 trường hợp.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự nhằm đảm bảo việc thi hành án kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật. Trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 6 năm 2016 Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành 69 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp. Trong quá trình kiểm sát phát hiện một số vi phạm trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

Viện kiểm sát hai cấp đã kịp thời ban hành các kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục sửa chữa các vi phạm. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Cục thi hành án dân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ và chỉ tiêu của ngành trong thời gian tới , đồng chí đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức quán triệt và triển khai đến cán bộ, công chức, chấp hành viên để  kịp thời xây dựng kế hoạch, sữa chữa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, không để xảy ra vi phạm trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ của lãnh đạo Cục thi hành án dân sự đối với các Chi cục trực thuộc. Thường xuyên tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Chú trọng kiểm sát thường xuyên, tránh để xảy ra vi phạm kéo dài. Thường xuyên phối hợp với Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan trong công tác thi hành án dân sự.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 603.397
Online: 27