Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tham gia khảo sát với Đoàn.

 Trong những năm qua công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia quan tâm. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã thành lập và kiện toàn Ban quản lý di tích, hướng dẫn các quy trình đề nghị xếp hạng, lập hồ sơ xin phép trùng tu tôn tạo, phục hồi di tích, danh lam thắng cảnh theo đúng các quy định. Đến nay, trên địa bàn huyện có 248 di tích được kiểm kê, 31 di tích được xếp hạng (03 di tích cấp quốc gia, 28 di tích cấp tỉnh). Trong đó có 01 di tích được quy hoạch, 10 di tích được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp với tổng kinh phí 10,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

         VHXH+11102016.jpg

Đền thờ Khai  quốc công thần triều Lê sơ Trương Lôi, Trương Chiến xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia

 Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng như Di tích Đình làng Bài (xã Anh Sơn), Phủ Tuế (xã Thanh Thủy), Chùa Đót Tiên (xã Hải Thanh); một số di tích lịch sử cấp quốc gia chưa được quan tâm đầu tư để phát huy giá trị như Đền thờ Đào Duy Từ (xã Nguyên Bình), Đền thờ Vua Quang Trung (xã Nghi Sơn), Đền thờ Quận công Lê Đình Châu (xã Ngọc Lĩnh). 

          Qua khảo sát tại một số di tích trên địa bàn, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo và phát huy hiệu quả di tích của các cấp chính quyền huyện Tĩnh Gia. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành liên quan tiếp tục rà soát khoanh vùng, cắm mốc các di tích đã được xếp hạng, tránh tình trạng lấn chiếm di tích; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu giá trị của di tích, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn, tôn tạo phát huy các di tích. Đối với các di tích đã kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng sớm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ di tích trình các cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng theo đúng quy định của pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.176
Online: 72