Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Thạch Thành. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tham gia khảo sát với Đoàn.

 VHXH10102016.jpg

Di tích Đình Mường Đòn, Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành

Tính đến tháng 7/2016, trên địa bàn huyện Thạch Thành có 46 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 12 di tích được xếp hạng ( 01 Di tích cấp quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, 01 Di tích quốc gia Chiến khu Ngọc Trạo và 10 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2011 đến nay, huyện Thạch Thành được hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp 05 di tích thuộc kiến trúc nghệ thuật đình và chùa với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp văn hóa của tỉnh và nguồn xã hội hóa.

          Trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật, hằng năm UBND huyện Thạch Thành đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn. Tuy nhiên, là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguồn lực và kinh phí của huyện, xã dành cho việc tu bổ, trùng tu di tích không có; việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế nên số di tích được trùng tu, tôn tạo chưa nhiều. Một số di tích có quy mô và giá trị lớn do chưa được cắm mốc chỉ giới nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

         Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã ghi nhận những cố gắng của huyện trong công tác quản lý, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu giá trị của di tích, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động bảo tồn các di tích, lưu giữ phong tục tập quán, nếp sống tốt đẹp của người Thạch Thành. Đối với các di tích đã được công nhận, huyện phối hợp với các ngành liên quan sớm cắm mốc di tích và xác định khu vực bảo vệ của di tích. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn. Đối với các kiến nghị của đơn vị, Ban Văn hóa – Xã hội sẽ nghiên cứu tổng hợp trình HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 700.493
Online: 31