Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016, Đoàn công tác của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn đã khảo sát công tác quản lý việc trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện Nga Sơn. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tham gia khảo sát với Đoàn.

 VHXH_14102016.jpg

​                                  Di tích Chùa Thông, Xã Nga​ Lĩnh, huyện Nga Sơn

Qua khảo sát thực tế tại các Di tích Phủ Sến (xã Nga Thắng), Chùa Thông (xã Nga Lĩnh) và Đền Đông – Đền Đoài (xã Nga Thạch) cho thấy công tác trùng tu, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh được các cấp chính quyền, ban quản lý di tích trên địa bàn huyện Nga Sơn quan tâm. 

Hiện nay toàn huyện có 226 di tích được kiểm kê, 43 di tích được xếp hạng (có 07 di tích cấp quốc gia, 39 di tích cấp tỉnh). Từ năm 2011 đến nay có 22 di tích được trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn kinh phí từ việc huy động xã hội hóa. Các di tích được tu bổ, tôn tạo đã phát huy giá trị không chỉ trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ đời sống tâm linh mà còn hấp dẫn du khách tham quan như Chùa Thông (xã Nga Lĩnh), Chùa Kim Liên (xã Nga Hưng), Đền Lê Thị Hoa (xã Nga Thiện)...

Tuy nhiên, Nga Sơn là địa bàn có mật độ di tích dày đặc, hiện nay nhiều di tích đã xuống cấp trầm trọng cần được trùng tu, tôn tạo và phục dựng nhưng việc huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, nguồn ngân sách hỗ trợ của địa phương hạn chế. Việc quan tâm trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa là việc làm hết sức cần thiết. Đoàn công tác đề nghị chính quyền và ban quản lý di tích các cấp trên địa bàn huyện Nga Sơn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về giá trị của các di sản, huy động nguồn xã hội hóa đầu tư cho việc trùng tu, tôn tạo di tích. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc trùng tu, tôn tạo các di tích, đảm bảo các yếu tố nguyên gốc và tính tâm linh của di tích; chú trọng việc khoanh vùng cắm mốc, bảo vệ di tích.Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
78 người đã bình chọn
Thống kê: 569.640
Online: 7