Thực hiện chương trình 6 tháng cuối năm 2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Quảng Xương để nghe báo cáo về công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự với Ban có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thường trực HĐND huyện Quảng Xương.

 VHXH_GS_QX_14_10_2016.jpg

Trước khi làm việc với UBND huyện Quảng Xương, đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại Chùa Mậu Xương (xã Quảng Lưu) và di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Mộ và Đền Bùi Sỹ Lâm (xã Quảng Tân).

      Theo báo cáo của UBND huyện Quảng Xương, toàn huyện hiện có 81 di tích lịch sử -văn hóa, trong đó có 37 di tích được xếp  hạng (3 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh). Có 18 di tích được trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp, trong đó 6 di tích được phục hồi và 12 di tích được trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp. Tổng kinh phí trùng tu, tôn tạo là gần 27 tỷ đồng.

           Công tác quản lý, bảo quản và khai thác các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc đề nghị xếp hạng di tích, tôn tạo và chống xuống cấp di tích hàng năm; tổ chức các đợt kiểm tra và giám sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tại các di tích.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quảng Xương kiến nghị với HĐND và ngành chức năng, tiếp tục hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp di tích; có kế hoạch triển khai cấp đổi bằng cho các di tích đã được công nhận từ trước năm 2003; bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ những di tích chưa được cấp đổi bằng...

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả trùng tu, tôn tạo di tích của huyện những năm qua. Đồng thời đề nghị huyện Quảng Xương đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá hiện trạng di tích nhằm xây dựng được những giải pháp hiệu quả cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Có kế hoạch cắm mốc chỉ giới các di tích, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban quản lý di tích các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý di tích ... Đối với các kiến nghị của huyện, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu và tổng hợp báo cáo trình HĐND tỉnh./. 

                                                                             Lê Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 375.391
Online: 79