(THO) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thanh Hóa đã phỏng vấn đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh về các bước công tác chuẩn bị bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22-5 tới đây thành công.

 

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Như Thanh.

Phóng viên:  Thưa đồng chí, theo Luật Bầu cử  ĐBQH và đại biểu HĐND, có điểm mới quy định Thường trực HĐND dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND đưa ra hiệp thương. Vậy, Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh đã thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào để lựa chọn được ứng cử viên bảo đảm tiêu chuẩn?

Đồng chí Phạm Thanh Sơn: Thực hiện các quy định của pháp luật và căn cứ vào các văn bản của Trung ương, của tỉnh, Thường trực HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để gửi ủy ban MTTQ các cấp đúng thời gian quy định. Để lựa chọn được đại biểu bảo đảm các tiêu chuẩn, có đức, có tài tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ 2011- 2016, từ đó căn cứ vào cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi địa phương để giới thiệu người tiếp tục tham gia ứng cử. Tham khảo ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, lựa chọn những người xứng đáng để giới thiệu tham gia ứng cử. Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của địa phương để lựa chọn cơ cấu, thành phần cho phù hợp.

Sau 3 vòng hiệp thương, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 159 người, bảo đảm tỷ lệ nữ, trẻ, người ngoài đảng, người dân tộc đúng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Hội nghị hiệp thương lần 3 ở các huyện, thị xã, thành phố đã lập danh sách những người ứng cử HĐND cấp huyện là 1.643 người, cấp xã, phường, thị trấn là 27.476 người.

Phóng viên: Thanh Hóa có số lượng đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đứng thứ 3 cả nước (chỉ sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Vậy quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đến nay có những thuận lợi, khó khăn gì?

Đồng chí Phạm Thanh Sơn: Quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi cơ bản, đó là: Cuộc bầu cử được diễn ra sau khi đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc bố trí nhân sự các chức danh của các cơ quan Nhà nước. Các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử như: Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh đầy đủ hơn so với các kỳ bầu cử trước. Luật quy định kéo dài thời gian công bố ngày bầu cử từ 105 lên 115 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là bảo đảm các bước trong quy trình hiệp thương.

Tại tỉnh ta, trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh liên tục phát triển mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,4%, cao nhất trong 30 năm đổi mới; an sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện  rõ rệt, bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng được đổi mới, vị thế của tỉnh được khẳng định và nâng lên. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thì cũng có những khó khăn, đó là:  Tỉnh ta có địa bàn rộng, địa hình một số vùng núi cao đi lại khó khăn; cơ sở vật chất, điều kiện để phục vụ cho công tác bầu cử ở một số nơi còn thiếu thốn. Một số xã còn lúng túng trong ấn định số đại biểu HĐND được bầu ở địa phương mình; một số địa phương giới thiệu số người ứng cử HĐND xã chưa bảo  đảm số lượng theo quy định, vì vậy số lượng và chất lượng người ứng cử bị hạn chế.  Công tác lập danh sách cử tri ở một số xã gặp khó khăn do nhiều cử tri đi làm ăn xa. Những khó khăn đó đã và đang được ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo khắc phục, tập trung mọi nguồn lực bảo đảm cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất.

Phóng viên: Để chuẩn bị chu đáo,  bảo đảm cuộc bầu cử thành công, từ nay đến ngày 22-5, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thanh Sơn: Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử phải có sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị; do đó, trong thời gian tới, ủy ban bầu cử các cấp, các địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về vị trí, vai trò của QH và HĐND trong bộ máy Nhà nước; vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Hai là, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự; bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy trong công tác cán bộ.

Ba là, chú trọng công tác niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm đúng, đủ, không bỏ sót, chuẩn bị các điểm bỏ phiếu; nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời giải thích, tuyên truyền và giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến bầu cử.

Bốn là, có kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối  an ninh, trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát của ủy ban bầu cử đối với các địa phương cũng như tăng cường giám sát của Thường trực HĐND, ủy ban MTTQ các cấp đối với công tác chuẩn bị bầu cử. 

Phóng viên: Đồng chí có những lưu ý gì đối với các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử cũng như đối với cử tri để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, bầu chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, có đức, có tài, xứng đáng làm  đại diện cho nhân dân?

Đồng chí Phạm Thanh Sơn: Đối với các ứng cử viên trong quá trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần nắm chắc nội dung vận động bầu cử được quy định theo luật, trong đó cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau: Nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn của đại biểu dân cử, các chức năng cơ bản, nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của QH và HĐND; vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của ĐBQH, đại biểu HĐND. Vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên không được vận động cho đại biểu của tổ chức mình. Các ứng cử viên cần phải tìm hiểu kỹ về tình hình kinh tế - xã hội, đặc điểm địa lý, dân cư, dân tộc, tôn giáo nơi mình ứng cử để xây dựng bản chương trình hành động. Thời gian tiến hành vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của luật. Không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri. 

Đối với cử tri, để thực hiện đầy đủ quyền lợi của mình, cần nhận thức rõ quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định. Thông qua bầu cử, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước; góp phần thiết lập ra bộ máy Nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Điều 69 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 đã quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu ĐBQH và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND; cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri; cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Luật cũng quy định: Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Mọi công dân nước CHXHCN Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì đều có quyền bầu cử. Cử tri và nhân dân sử dụng quyền và trách nhiệm của mình ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

.Hồng Hạnh (thực hiện)

 

Nguồn baothanhhoa.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.123
Online: 35