Thực hiện Kế hoạch số 117/KH - HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát thực hiện quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 19 tháng 4 năm 2016 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Quan Hóa. Trước khi làm việc với UBND bầu cử huyện, đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Nam Xuân và thị trấn Quan Hóa.

 

 IMG_0864.jpg

Căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản của trung ương, của tỉnh về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban bầu cử huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp, các tiểu ban giúp việc, tổ bầu cử. Công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn, tổ chức hội nghị hiệp thương được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định và thời gian. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, huyện Quan Hóa có 53 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện (trong đó nữ 20 người đạt 37,7%, dưới 35 tuổi 25 người đạt 47%; dân tộc thiểu số 41 người đạt 77%; ngoài đảng 07 người đạt 13,2 %; tái cử 8 người đạt 15%). Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nới công tác, nơi cư trú, chia khu vực bỏ phiểu, hòm phiếu; lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định và kế hoạch đề ra. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

 

            Tại buổi giám sát, Ủy ban bầu cử huyện Quan Hóa cũng nêu những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện như một số đơn vị chưa chủ động nghiên cứu luật và các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử nên trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn lúng túng; cơ sở vật chất còn khó khăn;  kinh phí tỉnh phân cho công tác bầu cử thấp...

 

            Qua nghiên cứu hồ sơ về công tác bầu cử, kết quả giám sát thực tế tại xã Nam Xuân, thị trấn Quan Hoá, ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, giải trình của Uỷ ban Bầu cử huyện cho thấy đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp huyện Quan Hóa thực hiện theo đúng quy trình và thời gian. Trong thời gian tới huyện cần tiếp tục phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Tập trung giải quyết dứt điểm những tố cáo, khiếu nại nhất là những khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu HĐND các cấp; tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; thực hiện tốt việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử, các ban bầu cử. Nắm chắc tình hình cơ sở, không để tình huống bất ngờ xảy ra; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và các điều kiện khác đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 

 Lê Hương

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.223
Online: 43