Thực hiện Kế hoạch số 117/KH - HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày 04 tháng 5 năm 2016 Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Thọ Xuân.

 

 GS (1).jpg

  Trước khi làm việc với UBND bầu cử huyện, Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Bắc Lương và thị trấn Thọ Xuân.

 

          Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Thọ Xuân, đến nay công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn, tổ chức hội nghị hiệp thương được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định và thời gian. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, huyện Thọ Xuân có 72 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện (trong đó nữ 31 người, bằng 43,06%; dưới 35 tuổi 13 người, đạt 18,06%; dân tộc thiểu số 03 người, bằng 4,17 %; tôn giáo 01 người, bằng 1,38%; người ngoài đảng 10 người, bằng 13,89%; tái cử 13 người, đạt 25%. Trình độ đại học và trên đại học đạt 66,66%; Cấp xã 1.781 người, trong đó nữ 675 người, bằng 37,9%; dưới 35 tuổi 482 người, bằng 27,06%; ngoài đảng 593 người, bằng 33,3%; dân tộc thiểu số 58 người, bằng 3,26%; tôn giáo 97 người, bằng 5,45%; tái cử 574 người bằng 32,23%; đại học và trên đại học 323 người bằng 18,14 %. Toàn huyện 288 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp ( trong đó có 02 khu vực bỏ phiếu của đơn vị vũ trang; 22 địa điểm bỏ phiếu trong nhà dân). Đến ngày 12/4/2016, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn  hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện đến thời điểm lập và niêm yết là là 161.459 người. Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.

 

          Qua nghiên cứu hồ sơ về công tác bầu cử, kết quả giám sát thực tế tại xã Bắc Lương và thị trấn Thọ Xuân, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát, giải trình của Uỷ ban Bầu cử huyện, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy trình và thời gian quy định; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử; tuyên truyền sâu rộng danh sách trích ngang của các ứng cử viên tới các cử tri để lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến bầu cử… bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 Thị Hương

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.152
Online: 44