Thực hiện Kế hoạch số 117/KH - HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; ngày 16 tháng 5 năm 2016 Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Thường Xuân. Trước khi làm việc với UBND bầu cử huyện, Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Ngọc Phụng và xã Xuân Cẩm.

 

 GS1752016.jpg

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Thường Xuân, đến nay công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện đảm bảo tiến độ, thời gian theo đúng quy định của pháp luật. Sau hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử huyện đã thống nhất, lập danh sách chính thức giới thiệu 64 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 748 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Toàn huyện có 140 khu vực bỏ phiếu, trong đó 13 điểm bỏ phiếu tại nhà dân. Tổng số cử tri đến thời điểm lập và niêm yết là 60473 người ( nam là 30.318 người, nữ là 30.155 người). Việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết đầy đủ đúng quy định. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công an huyện đã xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử .

 

          Qua kết quả giám sát thực tế tại xã Ngọc Phụng và xã Xuân Cẩm, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát, giải trình của Uỷ ban Bầu cử huyện, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về việc lập và niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra. Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, kịp thời bổ sung danh sách cử tri theo đúng quy định, nhất là những cử tri đi làm ăn xa để đảm bảo đúng về số lượng, chính xác thông tin cử tri. Thường xuyên thông báo ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu. Làm tốt công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Quan tâm đến cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, thực hiện đúng quy định về hòm phiếu, các phiếu bầu, trang trí ở khu vực bỏ phiếu… Cần quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Lê Thị Hương

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.629
Online: 63