Sáng ngày 28/4/2016, tại Trung tâm hội nghị FLC Sầm Sơn, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 16 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các doanh nghiệp và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp.

 HDND.jpg

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 5 năm qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kế thừa những kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, với ý thức trách nhiệm là “người đại biểu của nhân dân”, HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh; chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy; tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật và các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ này, UBND tỉnh đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, đã nỗ lực cố gắng, tích cực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành thực thi pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật, bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý. Những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Báo cáo nêu rõ: Kế thừa và phát huy kết quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm  trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh; hoạt động đúng theo luật định, chủ động phát huy vai trò, làm tròn trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong tỉnh; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 160 nghị quyết về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo định kỳ hằng năm, 5 năm; nghị quyết chuyên đề về các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội... Các tổ đại biểu đã tổ chức 363 hội nghị tiếp xúc cử tri, trung bình tại mỗi hội nghị tiếp xúc có 8 lượt ý kiến/150 cử tri tham dự; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. 5 năm qua, HĐND tỉnh, Thường trực  HĐND tỉnh, các ban của HĐND đã bám sát vào các nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên và 35 cuộc giám sát chuyên đề; tiến hành chất vấn nhiều vấn đề bức xúc xã hội quan tâm. Nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
 

Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011- 2016 cũng đã nhấn mạnh 5 năm qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội. Giai đoạn 2011 - 2015, nền kinh tế của tỉnh không ngừng tăng trưởng với tốc độ ngày càng cao và đạt cao nhất trong gần 30 năm đổi mới; bình quân hàng năm đạt trên 11,4%. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.520 USD, gấp 1,9 lần năm 2010. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và đạt kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên...
            Tiếp đó, các đại biểu dự kỳ họp đã nghe báo cáo công tác Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh, giai đoạn 2011-2016; báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, giai đoạn 2011 - 2016; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà HĐND, các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với 28 mục tiêu chủ yếu, 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” nhằm phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI. Để phát huy những kết quả đạt được; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, TAND, VKSND và các sở, ngành cấp tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu, có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVII; tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế chính sách HĐND tỉnh đã ban hành; tập trung giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa  XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Khẩn trương tiến hành các thủ tục để thành lập; sắp xếp, kiện toàn Văn phòng HĐND tỉnh để bảo đảm công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Quan tâm chỉ đạo sản xuất, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nắm vững Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; phát huy dân chủ, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các ngành, các cấp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân. Từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII thời gian không còn nhiều, vì vậy các cơ quan liên quan cần chủ động và phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các nội dung, bảo đảm kỳ họp thành công tốt đẹp.
 Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HĐND, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tin và ảnh: Quốc Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
89 người đã bình chọn
Thống kê: 1.011.738
Online: 51