Sáng 13 tháng 6 năm 2016, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 10 về chủ đề: “Kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016” và “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương” với sự tham dự của đại diện Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ. Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tham dự hội nghị.

 TT14620161.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Qua 9 hội nghị khu vực, Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND các tỉnh có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp vận dụng vào thực tiễn của từng địa phương, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần quan tâm, góp phần giúp hoạt động của HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả. Thông qua Hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực có dịp trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, qua đó có sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường hơn tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa Thường trực, các Ban HĐND và Văn phòng tham mưu, giúp việc HĐND các tỉnh trong khu vực.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Chủ đề của hội nghị mang tính thực tiễn và bổ ích nhằm tổng kết lại hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, rút ra những bài học, kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Bước vào nhiệm kỳ mới, các tỉnh sẽ kiện toàn lại bộ máy và tổ chức hoạt động theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. Đây là vấn đề mang tính thời sự, rất cần trao đổi, thảo luận để tổ chức thực hiện có hiệu quả cao. Các đại biểu đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội sớm có hướng dẫn việc xây dựng Quy chế hoạt động của HĐND các cấp; phân công nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên các ban của HĐND để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; đồng thời, thường xuyên nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh trong giám sát, thẩm tra chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp; tích cực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, chất vấn.

Tham luận tại Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều tìm tòi, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thường trực HĐND các Ban của HĐND tỉnh đã bám sát vào các nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh để xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội dung quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, hầu hết các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn đã được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. Các lĩnh vực, các nội dung HĐND tỉnh đã giám sát đều có chuyển biến tốt, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội.

Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ đã thống nhất Hội nghị giao ban lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

TT1462016.jpg

Trước đó, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Bình; tặng HĐND tỉnh Quảng Bình chiếc trống đồng Đông Sơn./.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.128
Online: 30