Sáng 30 tháng 6 năm 2016, tại Trung tâm hội nghị của tỉnh, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị ĐBQH khóa XIV được bầu tại tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các đồng chí trong Tổ công tác Trung ương được phân công theo dõi tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các địa phương trong tỉnh; đặc biệt 95/95 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã về dự họp .

 

CHUTICHHDND.JPG 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm của các khóa trước, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, với tinh thần trách nhiệm cao, đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và thu được những kết quả tích cực trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện quyền giám sát của mình, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, cải cách hành chính, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn và quyết định bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn và điều kiện giữ các trọng trách của HĐND, UBND,  Hội thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.

 

         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá XVII sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình, là cầu nối, gần gũi, liên hệ mật thiết với nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quyết định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
           Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

HĐND đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh. Kết quả đồng chí  Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; Bầu hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đồng chí Phạm Thanh Sơn và ông Phạm Bá Oai.

HDND_K1_Khoa_XVII_01.jpg

 

 Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã xem xét và quyết định số lượng, thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban HĐND tỉnh. Theo đó, các Ban của HĐND tỉnh gồm: Ban Pháp Chế, Ban Kinh tế- Ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Dân tộc; mỗi ban gồm 9 thành viên. HĐND tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Ông Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban  Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Phan Thanh Thuận tiếp tục được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh (chuyên trách); ông Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Thúy, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh (chuyên trách); ông Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (chuyên trách); ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Lê Nhân Đồng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (chuyên trách) nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Đức Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước được bầu giữ chức Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

 

Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; đây là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà đã tin tưởng giao phó. Đồng thời, thay mặt các đồng chí vừa trúng cử, hứa sẽ kế thừa thành quả đã đạt được của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 để xây dựng tập thể HĐND, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015…; cùng các đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị các vấn đề quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đặt ra; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh; tăng cường phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ.

 

 Cũng tại kỳ họp thứ Nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnhỦy viên UBND tỉnh khóa XVII; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kết quả, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Lê Thị Thìn, Phạm Đăng Quyền, Ngô Văn Tuấn, Lê Anh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh cũng đã bầu các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 19 vị; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 32 vị.

 

Thay mặt các đồng chí mới trúng cử các chức danh của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí cảm ơn sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh; đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm mà Đảng và Nhân dân giao phó. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh sẽ không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng, học hỏi kinh nghiệm, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn để đáp ứng niềm tin của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà. Nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập, chỉ đạo đều hành quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh nhà tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

 

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục ngày làm việc thứ hai./.

​ Lê Như Tú

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.224
Online: 7