Ngày 23 tháng 11 năm 2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp thứ 3 để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

TTHDND_25112016.jpg

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và tổ đại biểu HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ khóa XVII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; tổng hợp nội dung chất vấn của đại biểu tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; dự kiến nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

          Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều cơ bản thống nhất với nội dung đã được Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị, đồng thời cho rằng đây là kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2016 và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, ban hành các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao phó.

Về các nội dung chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  nhấn mạnh: Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để cũng như những vấn đề mới phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVII sắp tới. Những vấn đề cụ thể như: việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, có tính chất ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư trong và ngoài nước tại một số địa bàn chậm trễ; tình trạng xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng hệ thống đường giao thông ở một số địa phương, nhất là các khu vực được cấp mỏ vì sao vẫn chưa khắc phục được triệt để; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân trong tỉnh…Ngoài ra một số nội dung khác sẽ được Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu trả lời bằng văn bản.

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu chuẩn bị thật kỹ lưỡng các nội dung dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp để giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị được chất vấn có cơ sở để trả lời rõ ràng về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và lộ trình thực hiện để cử tri và nhân dân trong tỉnh yên tâm, tin tưởng.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thống nhất nội dung giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2017.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa 17 sẽ được tổ chức trong 4 ngày, khai mạc vào06/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị 25B Quang Trung, thành phố Thanh Hóa./.

Lê Như Tú


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 610.039
Online: 27