Thực hiện Kế hoạch số 117/KH – HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 06 tháng 5 năm 2016, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Ủy ban bầu cử huyện Như Xuân. Đoàn đến làm việc tại xã Hóa Quỳ và thị trấn Yên Cát, để nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai theo kế hoạch của tỉnh về công tác bầu cử, sau đó đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Như Xuân.

 

 GS1.jpg

Tại buổi làm việc, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo về công tác triển khai chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện. Qua đó, việc triển khai quán triệt các văn bản luật; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đều được huyện triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ, quy định của pháp luật. Thành lập các ban chỉ đạo từ huyện đến xã; ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc cho ủy ban bầu cử. Đến nay, đã ấn định số đơn vị bầu cử cấp huyện là 8 đơn vị với 8 ban bầu cử gồm 80 thành viên tham gia; cấp xã 127 đơn vị bầu cử với 127 ban bầu cử gồm 985 thành viên, toàn huyện có 132 khu vực bỏ phiếu. Tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử vào đại biểu HĐND cấp huyện, xã đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Danh sách cử tri và người tham gia ứng cử chính thức đại biểu HĐND đã được dán niêm yết công khai, đầy đủ tại các khu vực bỏ phiếu; công tác an ninh, trật tự ổn định chỉ đạo các lực lượng an ninh nắm chắc địa bàn được phân công…

 

Tuy nhiên, qua kiểm tra một số điểm tại khu vực bỏ phiếu, Đoàn phát hiện còn một số sai sót như: Danh sách cử tri chưa ghi đủ ngày, tháng, năm sinh; công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, nhất là ở thôn, bản vùng sâu còn hạn chế; thống kê xác định đối tượng đi làm ăn xa tại các xã còn bất cập…

 

 Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trong đoàn nêu, đồng chí Phan Thanh Thuận thay mặt đoàn ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh, chỉ đạo, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Như Xuân. Đồng thời đề nghị huyện trong thời gian tới cần quan tâm nắm chắc tình hình an ninh, trật tư ở cơ sở; tình hình đời sống nhân dân nhất là các hộ đói giáp hạt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; chỉ đạo thực hiện các ý kiến của Đoàn giám sát đã nêu; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân để có trách nhiệm tham gia đi bỏ phiều đầy đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Cầm Bá Chái​

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.523
Online: 60