Thực hiện Kế hoạch số 117/KH – HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Ông Phan Thanh Thuận – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng tiến hành giám sát tại Ủy ban bầu cử huyện Bá Thước.

 

 

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thiết Ống. Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo Kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến nay, việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của huyện đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản luật; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh kịp thời đến cơ sở, đúng quy định của pháp luật. Uỷ ban bầu cử huyện đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện  bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử từ huyện đến xã; chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh để triển khai đúng tiến độ; đến nay số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đã được ấn định; danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết. Công tác nhân sự đã được hiệp thương lần cuối, thống nhất danh sách những người đủ tiểu chuẩn được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

 

 

Các tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh giúp Ủy ban bầu cử trong công tác tuyên truyền vận động bầu cử; công tác an ninh, trật tự trên địa bàn, các khu vực bỏ phiếu. Giải quyết kịp thời 02 đơn thư phát sinh trong huyện khiếu nại liên quan đến ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

 

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế ở một số khu vực bỏ phiếu, các thành viên trong Đoàn giám sát phát hiện còn một số sai sót đó là:

 

Danh sách một số cử tri chưa ghi đủ ngày, tháng, năm sinh, có đơn vị chưa chốt danh sách cử tri; thống kê chưa đầy đủ, chính xác các đối tượng già yếu, bệnh tật, neo đơn, các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn nơi xa…

 

Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh, chỉ đạo, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Bá Thước, tiếp thu các ý  kiến, kiến nghị của huyện. Đồng thời nhấn mạnh ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới là hoạt động chính trị sâu rộng, đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; quán triệt đến toàn thể cử tri, nhân dân trong huyện hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử này. Trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, dự báo tình huống trước, trong và sau ngày bầu cử, chấp hành tốt chỉ đạo của cấp trên, tiếp thu các ý kiến của Đoàn giám sát, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

​Cầm Bá Chái 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.171
Online: 42