Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 6 để xem xét cho ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XVII

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe, xem xét các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh như: Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; các báo cáo hoạt động của các Ban HĐND tỉnh năm 2017; báo cáo của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo tình hình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018…HĐND tỉnh sẽ xem xét 21 tờ trình do Thường trực HĐND và UBND tỉnh chuẩn bị.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều thống nhất với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII do Thường trực HĐND tỉnh trình bày; đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh cần tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức của kỳ họp để đạt hiệu quả tốt nhất, như: Việc chuẩn bị các nội dung báo cáo phải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm; phiên thảo luận cần gợi mở vấn đề có tính then chốt, đề cập được những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân đang quan tâm; lựa chọn chất vấn những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm. Về công tác tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh cần phải có kế hoạch cụ thể để buổi tiếp xúc cử tri trở thành diễn đàn đối thoại của nhân dân,  qua đó thu được nhiều ý kiến vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII rất quan trọng,  đánh giá lại kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ họp phải chu đáo, nghiêm túc. Các văn bản, báo cáo, tờ trình tại kỳ họp phải rõ ràng, ngắn gọn. Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội của UBND tỉnh phải có sức chiến đấu, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh và các ban, sở, ngành liên quan cần khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng ngân hàng tên đường để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục tổ chức chia tổ để thảo luận nhằm lấy được nhiều ý kiến đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Dự kiến Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ được tổ chức trong 3 ngày, trước ngày 10-12-2017,  tại Trung tâm hội nghị của tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  88 người đã bình chọn
  Thống kê: 934.328
  Online: 42