Tiếp tục Chương trình giám sát về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trọng tâm giám sát kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau giám sát, ngày 28 tháng 10 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành làm việc với Chi cục Quản lý thị trường. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn.

Trong ba năm qua, Chi cục Quản lý thị trường đã xây dựng, ban hành nhiều phương án, kế hoạch và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đội quản lý thị trường trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện phổ biến tuyên truyền, pháp luật thường xuyên, nghiêm túc. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát; đã tiến hành kiểm tra trên 17.489 vụ, xử lý vi phạm 15.148 vụ (Trong đó, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm là 1.539 vụ; xử lý vi phạm về lĩnh vực giá là 1.682 vụ; xử lý hàng cấm, hàng nhập lậu là 803 vụ; xử lý gian lận thương mại và vi phạm khác là 10.672 vụ). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 60 tỷ đồng. Trị giá hàng chờ tiêu hủy hơn 1 tỷ đồng.

Kết luận giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục Quản lý thị trường trong thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, đồng chí đề nghị Chi cục Quản lý thị trường nâng cao chất lượng công tác phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phù hợp để mọi cấp, mọi ngành, mọi người nhận thức rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và sự cần thiết phải tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm và xử lý vi phạm để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng; tạo đồng thuận trong xã hội tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan thanh tra chuyên ngành để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đạt kết quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ và theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, về giá, chất lượng và nguồn gốc hàng hoá đối với các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống nhân dân như: vật tư nông nghiệp (phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi), xăng dầu, an toàn thực phẩm.... kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm, tạo sự răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Tăng cường quản lý giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách trực tiếp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xây dựng đội ngũ cán bộ thị trường có trách nhiệm với công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.094
  Online: 30