Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và kế hoạch số 540/KH-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng cuối năm 2017. Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc tham mưu triển khai thực chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 11 huyện miền núi năm 2015 – 2016, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự có Công ty cổ phần tập đoàn miền núi.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các huyện đã tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc khu vực II, khu vực III, thực hiện cấp tiền, hiện vật là muối I ốt và bột canh kịp thời, đúng đối tượng. Giai đoạn 2015-2016, Nhà nước đã hỗ trợ là 36.986.680.000 đồng cho 386.136 nhân khẩu khẩu, trong đó có 1.773.154 kg muối I- ốt và bột canh trị giá 13.156.487.000 đồng, tiền mặt là 23.830.193.000 đồng (hình thức cấp phát tiền mặt là gián tiếp, tiền chuyển về tài khoản các xã và giao cho UBND xã trực tiếp cấp phát cho người dân

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong việc tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách, như: công tác tuyên truyền ở một số cơ sở chưa thực sự đến với người dân, mức hỗ trợ của chính sách quá thấp nên hiệu quả kinh tế mang lai không cao; việc hỗ trợ bằng hiện vật ở một số nơi không phù hợp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách ở cơ sở; phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác rà soát hộ nghèo đúng người, đúng đối tượng được thụ hưởng một cách chính xác, khách quan;  lồng ghép với chính sách hỗ trợ sản xuất khác để phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo …

Các đề xuất, kiến nghị của Ban, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  61 người đã bình chọn
  Thống kê: 375.349
  Online: 52