Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lâp Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nan (18/11/1930 – 18/11/2017), ngày 14 tháng 11 năm 2017, thôn Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung đã tổ chức Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Hà Trung đã đến dự.

Trong những năm qua, cán bộ, nhân dân thôn Kim Phát, xã Hà Đông, huyện Hà Trung luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các cuộc vận động được tổ chức tại địa phương.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc xã Hà Đông, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thôn Kim Phát đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, gắn các nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều hộ trong thôn nhận đất đồi rừng đã tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo về môi trường sinh thái; cải tạo vườn tạp thành các vườn cây ăn quả giá trị kinh tế; xây dựng, dịch vụ, buôn bán, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Nhờ nỗ lực vượt khó, đến nay tỷ lệ hộ giàu đạt 25%, hộ khá 47%, hộ trung bình 24,6%, trong thôn chỉ còn 04 hộ nghèo, chiếm 3,54%.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ gìn bản sắc văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu; mối quan hệ giữa các thành viên trong mỗi gia đình, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; sự nghiệp giáo dục được chăm lo; hoạt động nhân đạo từ thiện và an sinh xã hội; văn hóa, thể thao trong thôn cũng được quan tâm, tạo nên khí thế phấn khởi của bà con.

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết của ngày hội, đồng chí  Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới của thôn Kim Phát. Đồng chí đề nghị nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư  không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, cuộc sống của bà con trong thôn ngày càng ấm no, hạnh phúc; phấn đấu xây dựng thôn không còn hộ nghèo và tăng hộ khá, giàu. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực; vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; tập trung chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.769.041
  Online: 36