Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 21 tháng 11 năm 2017, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp. Ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại phiên họp các thành viên của Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến: vào các báo cáo: Về kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện miền núi năm 2015 - 2016; Báo cáo hoạt động của Ban năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Đối với Báo cáo kết quả giám sát sát việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện miền núi năm 2015 – 2016, các đại biểu thống nhất với dự thảo và nhấn mạnh việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm đến người nghèo ở vùng khó khăn; qua thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, giúp các hộ nghèo giải quyết được nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia y tế dự phòng,  giải quyết các căn bệnh liên quan đến thiếu vi chất muối I ốt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Số tiền được hỗ trợ phần lớn các hộ nghèo sử dụng vào mục đích phát triển sản xuất, kết hợp với nguồn vốn của gia đình để chăn nuôi gia súc, gia cầm, mua vật tư phân bón...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả; các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ, đều phối hợp thực hiện tốt theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền về chính sách có nơi chưa đến được với người dân, nhiều nơi người dân chưa hiểu được nội dung của chính sách. Cá biệt có  huyện ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chưa đúng với nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các ngành cấp tỉnh. Công tác phối hợp giữa Công ty cổ phần thương mại miền núi với UBND các huyện và UBND các xã chưa chặt chẽ; vận chuyển hàng hóa chưa đến được trung tâm các thôn, bản làm khó khăn cho đối tượng thụ hưởng...

Đối với báo cáo hoạt động của Ban năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các đại biểu thống nhất cao kết quả hoạt động trong năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Kết thúc buổi làm việc, ông Lê Nhân Đồng, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp thu các  ý kiến để chỉ đạo bộ phận chuyên trách hoàn thiện các nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.191
  Online: 22