Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, Chiều ngày 17/11/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017; kế hoạch đầu tư công năm 2018; Thu NSNN, chi NSĐP năm 2017; Dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP năm 2018; Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018; Quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2016; Điều chỉnh quyết toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa; Bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9,08%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 26.555 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 70.833,4 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 với quy mô cấp quốc gia, đã thu hút được 231 dự án đầu tư trực tiếp với tổng nguồn vốn đăng ký đạt 32.370 tỷ đồng và 3.059,4 triệu USD. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, năm 2017 dự kiến thành lập mới được 3.000 doanh nghiệp, với số tổng vốn đăng ký 18.690 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn, thể thao tiếp tục duy trì thành tích cao, đứng trong tóp đầu của cả nước; Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện… Trong tổng số 25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị có 21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 15%, GRDP bình quân đầu người đạt 1.950 USD, sản lượng lương thực giữ mức 1,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.900 triệu USD...

Kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được các cấp, các ngành, các chủ đầu tư quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được những kết quả tích cực so với cùng kỳ và mục tiêu đề ra. Giá trị khối lượng thực hiện các dự án đạt 4.850 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch; giải ngân đến ngày 15/11 đạt 5.015 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch. Kết quả đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công đã góp phần tăng thêm năng lực sản xuất; cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Năm 2018, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 103.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 là 13.512 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 13.144 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện cả năm là 26.452,3 tỷ đồng, đạt 107% dự toán giao. Năm 2017 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020, chi ngân sách được tổ chức quản lý chặt chẽ và theo đúng các quy định mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương đã được ban hành. Các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng chế độ, chính sách của Trung ương, tỉnh ban hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và làm rõ thêm các vấn đề về tiến độ giải ngân một số công trình dự án chậm, nguyên nhân tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; khó khăn trong việc hoàn thiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tình hình nợ đọng thuế, giải pháp xử lý nợ đọng thuế; các nguồn chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm rõ thêm vấn đề đấu giá đất, các các giải pháp tăng thu trong thời gian tới... Đồng thời các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo: Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015; bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Thanh Hóa; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất các mục tiêu, kế hoạch đề ra về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đề nghị các sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XVII. Đồng chí nhấn mạnh năm 2018 là năm tỉnh có một số dự án lớn đi vào hoạt động, một số dự án đã vận hành ổn định và một số dự án lớn sẽ được triển khai thực hiện, cùng với những chính sách sẽ tạo điều kiện để tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra. Để đạt được những mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Đề nghị các sở tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành, đưa cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống. Đồng thời phối hợp với các ngành dự báo sát tình hình thực tế, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Đối với vấn đề đầu tư công, thống nhất với kế hoạch đề ra năm 2018, đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án dư ứng lớn. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách, phân tích đánh giá tìm nguyên nhân để đề ra các giải pháp cụ thể đối với từng khu vực, từng khoản thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và những năm tiếp theo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.222
  Online: 11