Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tiến độ sử dụng đất thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận từ năm 2014 đến 2016 tại huyện Vĩnh Lộc và huyệnTĩnh Gia.

Tại huyện Vĩnh Lộc theo báo cáo của huyện từ năm 2014-2016, huyện đã thực hiện 46 dự án được HĐND tỉnh chấp thuận với tổng diện tích 29,99 ha, trong đó dự án có sử dụng đất trồng lúa là 25,8 ha, đất trồng cây hàng năm là 2,91 ha, đất trồng rừng sản xuất 0,79 ha và đất khác là 0,49 ha. Còn 28 dự án chưa thực hiện với tổng diện tích 50,38 ha, trong đó dự án có sử dụng đất trồng lúa là 39,74 ha, đất trồng cây hàng năm là 3,37 ha, đất trồng rừng sản xuất 2,62 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,33 ha, đất ở nông thôn 4,2 ha và đất khác là 0,12 ha. Nguyên nhân các dự án được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng triển khai chậm hoặc chưa thực hiện được là do các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư không bố trí đủ vốn nên chưa tổ chức giải phóng mặt bằng và thu hồi đất theo quy định.

Tại huyện Tĩnh Gia từ năm 2014 đến 2016 đã thực hiện 53 dự án được HĐND tỉnh chấp thuận với tổng diện tích gần 170 ha, 4 dự án đang thực hiện và 95 dự án chưa thực hiện với tổng diện tích hơn 97 ha. Trong quá trình thực hiện một số công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất chưa tổ chức thực hiện được bởi dự án không khả thi, chưa có chủ đầu tư; nhu cầu về đất ở của các hộ gia đình thấp, khi tổ chức đấu giá nhiều khu vực không có người đăng ký tham gia đấu giá; nhiều dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy hoạch đô thị trung tâm vùng huyện..

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Ban, của ngành và ý kiến giải trình của các huyện. Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của hai huyện Vĩnh Lộc và Tĩnh Gia trong việc tuyên truyền hệ thống pháp luật về đất đai đến với tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu các địa phương quan tâm lập kế hoạch sử dụng đất trình HĐND tỉnh phù hợp với  sự phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương và phù hợp với các quy hoạch khác; nghiêm túc triển khai các dự án đúng pháp luật, ngăn chăn các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, hủy hoại đất, bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất; các dự án chưa triển khai vẫn thực hiện sản xuất, không để xảy ra tình trạng lãng phí đất.  Đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tập trung nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tham mưu quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật, nâng cao năng lực kế hoạch sử dụng đất. Nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành để xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm phải sát, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các huyện cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện các dự án một cách thuận lợi. Các quy hoạch khi xây dựng, điều chỉnh phải lấy ý kiến nhân dân, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với các dự án do huyện đầu tư cần xác định rõ nguồn thu và các thủ tục cần thiết bảo đảm thực hiện dự án. Đối với các dự án quy hoạch khu dân cư phải dự báo đúng nhu cầu sử dụng đất và khả năng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khi đề xuất vào danh mục dự án thu hồi đất. Sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận thực hiện các dự án cần triển khai ngay để có nguồn thu vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, khẩn trương rà soát lại các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không bảo đảm năng lực, giữ đất, giữ dự án nhằm chờ thời điểm chuyển nhượng, trục lợi, lập danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dứt khoát không gia hạn, thu hồi để bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.173
  Online: 76