Ngày 9 tháng 11 năm 2017, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình sử dụng đất thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận trong các năm từ 2014 đến 2016 tại thành phố Thanh Hóa.

Theo báo cáo của UBND thành phố Thanh Hóa từ năm 2014 – 2016, có 119 dự án được HĐND tỉnh chấp thuận với tổng diện tích 952,15 ha, trong đó có 780,81 ha đất trồng lúa. Trong số đó, có 55 dự án đã thực hiện, với diện tích 172,99 ha; 54 dự án đang thực hiện, với diện tích 702,97 ha; còn 10 dự án chưa thực hiện, với diện tích 101,68 ha. Việc triển khai thực hiện các dự án đã góp phần mở rộng không gian đô thị, cải thiện, chỉnh trang  đô thị ngày càng đẹp, hiện đại hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh phát triển. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị HĐND tỉnh xem xét, có cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút những nhà đầu tư lớn để thực hiện dự án đồng bộ; đề nghị bổ sung nguồn nhân lực cho lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; sớm hoàn thiện bản đồ kỹ thuật số, hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai…

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của UBND thành Phố và Sở Tài Nguyên. Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh hoan nghênh thành phố Thanh Hóa hàng năm đã chủ động xây dựng danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất, các dự án phải thu hồi đất để  trình HĐND tỉnh xem xét quyết định, trên cơ sở đó lập kế hoạch sử dụng đất  phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện công khai quy hoạch và các dự án, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến hành giải phóng mặt bằng, cơ bản không để xảy ra  khiếu kiện phức tạp. Hiện có 109/119 dự án được chấp thuận đã và đang được triển khai là một tỷ lệ đạt cao. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý thành phố cần quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại hiện nay trong công tác quản lý, sử dụng đất thực  hiện các dự án; nhất là đối với 10 dự án chưa triển khai, tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng là những dự án kéo dài, phức tạp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới thành phố Thanh Hóa cần phải tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đội ngũ làm công tác tham mưu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất. Khắc phục tình trạng phải điều chỉnh quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Nghiêm túc triển khai các dự án đã được phê duyệt theo đúng tiến độ cam kết, khắc phục tình trạng giao đất kém hiệu quả, gây lãng phí. Tiếp tục làm tốt việc công khai quy hoạch, công khai dự án và nhà đầu tư thực hiện dự án để nhân dân biết. Tăng cường đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp được giao, cho thuê đất theo dự án thực hiện đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Kiên quyết đề xuất thu hồi những dự án chậm tiến độ, kéo dài do nhà đầu tư năng lực yếu kém. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.804
  Online: 63