Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  trình bày Tờ trình về đề nghị “ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”: xuất phát từ thực trạng việc lấy tên danh nhân để đặt cho các tuyến đường, tuyến phố và công trình công cộng ở một số địa phương chưa đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; chưa gắn với ý nghĩa lịch sử, công trạng của danh nhân, nhất là những danh nhân người Thanh Hóa; chưa tạo sự thống nhất, khoa học trong công tác đặt và đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...   

Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình về đề nghị “ban hành Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” và Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” được triển khai sẽ huy động được nguồn lực xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ bậc mầm non; giải quyết được thực trạng hệ thống mạng lưới bậc học THPT trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập hiện nay.

 Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với nội dung của các dự thảo Nghị quyết và kèm theo  Tờ trình; thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Cụ thể: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát lại Ngân hàng tên, lập hồ sơ tiểu sử từng tên phải đúng, rõ ràng, có trích dẫn cụ thể; trong ngân hàng tên phải ưu tiên tên các danh nhân, nhà hoạt động cách mạng, phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, địa danh nổi tiếng có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của Thanh Hóa. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án “Sắp xếp các trường THPT công lập hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”cần xem xét giữ lại tên trường gắn với các danh nhân, nhân vật lịch sử; chú ý sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp, đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, điều chỉnh vùng tuyển sinh hợp lý. Về “Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” cần bổ sung vào dự thảo nghị quyết các điều kiện đối với các nhà đầu tư nếu không thực hiện nghiêm các nội dung mà chính sách đã quy định... Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  85 người đã bình chọn
  Thống kê: 790.906
  Online: 31