Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 02 tháng 12 năm 2017, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết và thông qua các Báo cáo của Ban trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết và tờ trình của UBND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết và tờ trình của UBND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nghe góp ý vào dự thảo các Báo cáo thẩm tra và Báo cáo giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 đến nay.

 Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất với nội dung của các dự thảo Nghị quyết và kèm theo  Tờ trình và các dự thảo Báo cáo thẩm tra; dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể như:

 Đối với dự thảo Nghị quyết về “Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cần cấu trúc lại dự thảo Nghị quyết chia làm 3 điều (về ban hành chính sách hỗ trợ, kinh phí thực hiện và điều khoản thi hành); phần kinh phí ghi từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí, thực hiện có hiệu quả chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm.

Đối với dự thảo Nghị quyết về “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đồng chí đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết phần căn cứ thêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết do giá dịch vụ y tế hiện nay giữa người có thẻ Bảo hiểm y tế và không có thẻ Bảo hiểm y tế chênh lệch lớn tạo sự bất hợp lý, không khuyến khích đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, ảnh hưởng tới lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng quản lý Nhà nước.

Đối với dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề về: “Công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/012015 đến nay”. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến của 2 ngành Bảo hiểm Xã hội và Y tế. Đồng chí đề nghị bộ phận chuyên trách hoàn thiện các nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.581
  Online: 37