Sáng ngày 05 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 4. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ:

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong bối cảnh tình hình đất nước và trong tỉnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt trong thời gian qua, tỉnh ta đã phải chịu thiệt hại hết sức nặng nề do mưa lũ gây ra song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chúng ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Những kết quả đạt được là rất quan trọng, song vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần làm rõ. Đồng chí nhấn mạnh, kỳ họp này có khối lượng công việc rất lớn, trước đến nay, với nhiều nội dung hết sức quan trọng Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;  Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII; đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII; nghe báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và 4 Ban HĐND tỉnh;  nghe các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đề nghị thông qua các nghị quyết ban hành tại kỳ họp.

Gợi ý thảo luận các nội dung, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung vào các nhóm vấn đề: Thứ nhất là đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu năm 2018, cần tập trung đánh giá về kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; về các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 có những chỉ tiêu đặt ra rất cao, vì vậy cần tập trung phân tích kỹ các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả; thứ hai, các đại biểu HĐND và HĐND tỉnh rà soát lại việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, xem xét những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri gửi tới kỳ họp đã được giải quyết như thế nào. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu xem xét thảo luận kỹ các báo cáo giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, các tờ trình của UBND tỉnh.

Ngày 06 tháng 12 buổi sáng các đại biểu thảo luận tại tổ, buổi chiều HĐND tỉnh thảo luận toàn thể tại hội trường./.

ảnh: Minh Hiếu baothanhhoa.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.681
  Online: 63