Ngày 06 tháng 12 năm 2017, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh tiếp tục tiến hành với các nội dung: các đại biểu thảo luận tại tổ và thảo luận tại Hội trường.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với các số liệu trong báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Một số ý kiến cho rằng Báo cáo chưa đánh giá cụ thể chất lượng tăng trưởng kinh tế, chỉ tập trung vào các sản phẩm truyền thống của tỉnh, mà chưa đề cập đến các sản phẩm mới, chưa có giải pháp thay thế khi nhà máy hóa lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm tiến độ; về chỉ tiêu phát triển 3.000 doanh nghiệp trong năm 2018 là chỉ tiêu khó thực hiện, nếu chỉ tập trung vào số lượng trong khi đó chất lượng của doanh nghiệp sẽ thấp. Để đạt được mục tiêu tăng số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp, đề nghị tỉnh có các giải pháp cụ thể như: đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp về mặt pháp lý, về thông tin thị trường.

 Về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, một số ý kiến cho rằng, Chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 đạt 7% trở lên trong trường hợp Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn chưa có sản phẩm thương mại là thấp. Nhiều ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế xã hội các bản dân tộc Mông giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chính sách về dân sinh; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hỗ trợ kinh phí cho người dân trồng mía để huy động nhân dân góp đất sản xuất.

Về lĩnh vực xây dựng, giao thông, đầu tư, nhiều ý kiến đề nghị xác định rõ thứ tự ưu tiên trong đầu tư; đề nghị bố trí thêm vốn để hoàn thành dự án sông Tuần Cung, Nghi Sơn; UBND tỉnh hằng năm sớm giao vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trung ương và vốn địa phương; đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tiêu ứng Đông Sơn giai đoạn 2; việc chấp thuận địa điểm đầu tư các dự án cần phải xem xét ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và quan tâm đến các điều kiện tại các khu tái định cư; quan tâm xây dựng cầu tránh, vượt lũ, hỗ trợ người dân trong vùng sống chung với lũ, xã lũ, lũ tràn. Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của chính phủ đối với vùng di dân; đề nghị Tỉnh cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc do thi công Kênh Bắc bị mất nước sinh hoạt; xây dựng kênh Lưu Phong Châu; di chuyển trạm bơm từ xã Hoằng Vinh xuống xã Hoằng Đạo; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 1 A đến ngã tư Gòng (Hoằng Hóa).

Về lĩnh vực tài nguyên – môi trường, một số đại biểu kiến nghị, đối với đất nông, lâm trường đề nghị Tỉnh rà soát tổng thể và giải quyết theo hướng các đơn vị được giao quản lý đất phải tổ chức lại sản xuất kinh doanh theo quy hoạch của Tỉnh, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, bàn giao một phần cho địa phương sử dụng, giao đất cho các hộ dân sinh sống lâu năm theo định mức chung và cấp sổ đỏ cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu giải quyết triệt để tình trạng khai thác cát trái phép. Ban hành quy chế quản lý mỏ và bãi tập kết cát theo hướng giao mỏ thì gắn liền với bãi tập kết cát, không được giao mỏ thì không giao bãi tập kết cát; sử dụng có hiệu quả cát, sỏi trong các công trình xây dựng nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, theo tinh thần chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 25/10/2017 của CT UBND tỉnh.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, một số đại biểu phản ánh vẫn còn tình trạng gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân của một số cơ quan nhà nước; tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong việc thực hiện việc đấu thầu thực hiện các dự án vẫn còn diễn ra; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các ý kiến đề xuất tỉnh  tiếp tục quan tâm đầu tư, tu bổ và tôn tạo các công trình văn hóa; giải quyết căn cơ vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội và các điều kiện môi trường làm việc cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành có liên quan tham mưu sửa đổi định mức học sinh/lớp ở tất cả các bậc học theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo để phù hợp với các vùng, miền; tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố  xắp xếp các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô số lớp ít ( dưới 8 lớp) để giảm đầu mối, bộ máy, cán bộ quản lý, nhân viên hành chính, giảm chi phí nghiệp vụ); giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội; UBND tỉnh sớm phê duyệt quy mô gường bệnh và số lượng người làm việc trong các bệnh viện công lập; tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các nhà trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh tiếp tục diễn ra với nội dung: Chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu và giải trình; thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.637.839
  Online: 58