Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm 2017. Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND huyện và các phòng có liên quan.

 DT_2832017.jpg

Trước khi làm việc với huyện đoàn đi kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn các xã: Thạch Lập, Phùng Giáo, Phúc Thịnh huyện Ngọc Lặc.

          Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện  công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu, góp phẩn làm chuyển biến mạnh trong sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn công trình cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân hạ lưu công trình.

          Theo quyết định số 2055/QĐ – UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn huyện có 158 công trình, trong đó: Hồ chứa 99 cái; đập dâng 58 cái; trạm bơm 01 cái.

          Trong giai đoạn từ năm 2010 – 2016 trên địa bàn huyện đầu tư, sửa chữa nâng cấp 91 hạng mục công trình bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, thủy lợi phí, Chương trình 135  và các nguồn vốn khác.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn thảo luận và đề nghị lãnh đạo huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết: Những công trình xuống cấp chưa được đầu tư, có nguy cơ cao mất an toàn cho người và tài sản của nhân dân, trước mắt huy động dân đào đắp khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2017; tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn (mới có trên 20% kiên cố hóa), góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của thành viên trong đoàn nêu, trong đó phải tập trung thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với điều kiện của từng địa phương../.

Trước đó ngày 27 tháng 3 năm 2017, Đoàn công tác của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thạch Thành. Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND huyện và các phòng có liên quan.

 DT2832017.jpg

​​​      ​    Đoàn trực tiếp đến khảo sát công trình tại  xã: Thành Vân; Thành Thọ huyện Thạch Thành.

Theo báo cáo của UBND huyện hiện nay trên địa bàn huyện có 105 công trình đã được phê duyệt, quy hoạch, trong đó, 59 hồ; đập dâng là 17 cái; trạm bơm 29; hệ thống kênh mương 859 km.

Giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn toàn huyện đầu tư xây dựng và sửa chữa nâng cấp được 50 công trình, trong đó 14 hồ, 03 bai đập, trạm bơm 23 cái, hệ thống kênh mương dài 419 km, với tổng kinh phí là trên 200 tỷ đồng, ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn vốn khác, phục vụ tưới tiêu chủ động cho 14834 ha, từng bước giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân về phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Sau khi đi thực tế các công trình, làm việc với các xã và qua báo cáo của UBND huyện, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện,  xã trong việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, công tác điều tra, khảo sát, thẩm định thiết kế chuẩn theo tiêu chí an toàn hồ, đập, mục tiêu đầu tư các hạng mục sát đúng với nhu cầu cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống nhân dân khi hoàn thành, đã xây dựng quy chế, bàn giao cho các hợp tác xã quản lý, đưa vào sử dụng phục vụ chuyển đổi cơ cấu và sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng năng xuất cây trồng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn huyện còn một số vấn đề cần lưu ý như: Cần có kế hoạch đầu tư, sửa chữa những công trình có diện tích tưới lớn và giải quyết sinh hoạt cho nhân dân; huy động nguồn vốn xã hội hóa nhiều hơn nữa để tập trung nguồn lực kiên cố hóa kênh mương nội đồng đáp ứng yêu cầu phục vụ tưới tiêu cho diện tích theo thiết kế; mặt khác các hồ, đập chưa được đầu tư có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, trước mắt huyện, xã phải huy động nhân dân gia cố các hồ, đập để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ./.

Doãn Ngọc Hài


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.058
Online: 32