Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm 2017. Từ ngày 10 - 13 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, các phòng có liên quan.

 DT_1242017.jpg

Ngày 10, 11 tháng 4, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn các xã: Trung Lý; Tam Chung; Mường Chanh; Quang Chiểu; Tén Tằn huyện Mường Lát.

Theo báo cáo của UBND huyện và các xã, hiện nay trên điạ bàn  chưa triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống mạng lưới công trình thủy lợi. Trong giai đoạn 2010 - 2016 huyện đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp được 41 công trình, trong đó: Đập dâng 21 công trình, hệ thống kênh mương là 20 công trình với chiều dài trên 13 km, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 78 tỷ đồng ( 22 công trình xây dựng mới với trên 30 tỷ đồng; sửa chữa nâng cấp 19 công trình với trên 47 tỷ đồng), phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân.

Tại buổi làm việc với huyện Mường Lát, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện,  trong việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng năng xuất cây trồng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và từng bước đáp ứng lương thực ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên một số công trình đầu tư không đồng bộ, hiệu quả sử dụng không cao (xây dựng đập mà không xây dựng mương tưới), có công trình xây dựng từ năm 2010 đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng như đập Suối Tung xã Trung Lý( mục tiêu khai hoang trên 15 ha) lãng phí tiền của nhà nước, chưa đúng mục tiêu đề ra; mặt khác đồng chí yêu cầu trong thời gian tới huyện khẩn trương xây dựng quy hoạch các công trình thủy lợi trên địa bàn, để tập trung đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân.

 DT_12420171.jpg

​​      ​    Ngày 12 tháng 4, tại huyện Quan Hóa, Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát công trình tại xã: Xuân Phú; Phú nghiêm; Phú Lệ; Phú Xuân huyện Quan Hóa.

Theo báo cáo đến hết năm 2016 huyện Quan Hóa có 92  công trình, trong đó 03 hồ, 89 đập và  gần 152 km kênh mương. Giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn toàn huyện đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp  được 51 công trình ( 24 bai đập, 03 trạm bơm va, 24 công trình kênh mương với chiều daì 86 km  kinh phí đầu tư các công trình trên 43 tỷ đồng, phục vụ tưới tiêu chủ động cho 7500 ha đất canh tác/ năm từng bước giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân về nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn nêu lên một số ý kiến, đề nghị lãnh đạo huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện như: Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng công trình chặt chẽ hơn; công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên hơn; cần chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho các hợp tác xã dịch vụ ( tập huấn về quản lý vận hành các công trình và sử dụng thủy lợi phí)...

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của thành viên trong đoàn nêu, việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phải phù hợp với điều kiện của từng địa phương../.

                                                                                                Doãn ​Ngọc​ Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 928.756
Online: 23