Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm 2017. Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Như Thanh, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, các phòng có liên quan.

 DT532017.jpg

Trước khi làm việc với huyện đoàn đi kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn các xã: Xuân Du; Mộng Lâm; Yên Thọ.

          Tại buổi làm việc theo báo cáo của UBND huyện, công tác thực hiện  công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn đều đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu, góp phẩn làm chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nước để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an toàn công trình cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân hạ lưu công trình.

          Theo quyết định số 2055/QĐ – UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn huyện có 164 công trình đầu mối, trong đó: Hồ chứa 83 cái; đập dâng 69 cái; trạm bơm 12 cái. Trên thực tế toàn huyện cho đến hết năm 2016 có 129 hồ, 31 đập, 09 trạm bơm, số km kênh mương do xã quản lý là 417,6 km (Số công trình kiên cố có 26 công trình, số km kênh mương kiên cố gần 150 km; số công trình tạm đang đắp bằng đất là 143 công trình).

          Trong giai đoạn từ năm 2010 – 2016 trên địa bàn huyện đầu tư, sửa chữa nâng cấp 40 công trình, trong đó: Hồ chứa 35; đập dâng 03 cái; trạm bơm 02 trạm; nâng cấp hệ thống kênh mương trên 26 km với tổng kinh phí 102.713,88 triệu đồng (nguồn vốn chương trình 135 là 3446,13 triệu đồng; ngân sách tỉnh 37.881,3 triệu; nguồn vốn khác 61.386,45 triệu đồng).

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn nêu lên một số ý kiến, đề nghị lãnh đạo huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện như: Những công trình xuống cấp chưa được đầu tư, có nguy cơ cao mất an toàn cho người và tài sản của nhân dân, trước mắt huy động dân đắp đất khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2017; cần chứ trọng tập huấn nghiệp vụ cho các hợp tác xã dịch vụ (chú trọng tập huấn về quản lý vận hành các công trình và sử dụng thủy lợi phí)...

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của thành viên trong đoàn nêu, việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phải phù hợp với điều kiện của từng địa phương../.

 

                                                                                                   Doãn Ngọc Hài

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 685.994
Online: 16