Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ – HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 và kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng đầu năm 2017. Ngày 19 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Bá Thước, Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, các phòng có liên quan.

 DT_1942017.jpg

Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn các xã: Điền Lư, Điền Thượng, Điền Quang, Lũng Cao, Ban Công huyện Bá Thước và làm việc với UBND huyện.

          Theo quyết định số 2055/QĐ – UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn huyện có 179 công trình, trong đó: Hồ chứa 25 cái; đập dâng 140 cái; trạm bơm 14 cái và gần 421 km kênh mương; số công trình được kiên cố là 76 công trình đạt trên 42% trên tổng công trình hiện có;        từ năm 2010 – 2016 trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp được 68 công trình, trong đó: Hồ chứa 4; đập dâng 19 cái; trạm bơm 07 trạm; sửa chữa nâng cấp 38 tuyến kênh mương tổng chiều dài 46 km với kinh phí  trên 48 tỷ đồng, phục vụ tưới tiêu cho 5780 ha/năm đạt 82% so với thiết kế.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn đều đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo an toàn công trình cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân hạ lưu công trình.

Tại buổi làm việc các thành viên trong Đoàn nêu lên một số ý kiến, đề nghị lãnh đạo huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện như: Những công trình xuống cấp chưa được đầu tư, có nguy cơ cao mất an toàn cho người và tài sản của nhân dân, trước mắt huy động dân đắp đất khắc phục trước mùa mưa lũ năm 2017; rà soát bổ sung các công trình còn thiếu trên địa bàn vào quy hoạch , nhất là hoàn thiện hồ sơ 36 công trình lâu nay đang phục vụ tưới tiêu mà không được hưởng tiền cấp bù thủy lợi phí...

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn, góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của thành viên trong đoàn nêu, việc thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phải phù hợp với điều kiện của từng địa phương./.

Doãn Ngọc Hài


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
114 người đã bình chọn
Thống kê: 1.427.560
Online: 80