Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 03, 04, 05 tháng 4 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn Quan Sơn và huyện Lang Chánh, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc HĐND huyện và các phòng có liên quan.

 

Ngày 03 và sáng 04 tháng 4, Đoàn trực tiếp đến khảo sát công trình tại các xã: Trung Xuân; Sơn Hà; Sơn Thủy và xã Sơn điện huyện Quan Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện tổng số công trình đã được tỉnh phê duyệt trong quy hoạch gồm: 02 hồ, 125 đập và kênh mương.

Giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn toàn huyện đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp  được 37 công trình (01 hồ, 36 bai, đập, kênh mương với tổng kinh phí là trên 60 tỷ đồng, phục vụ tưới tiêu chủ động cho trên 1000 ha/vụ, từng bước giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân về nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, phòng chông thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Sau khi đi thực tế các công trình, làm việc với huyện, thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện, trong việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi thiết kế chuẩn theo tiêu chí an toàn hồ, đập, mục tiêu đầu tư các hạng mục sát đúng với nhu cầu cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai và phục vụ sản xuất nông nghiệp nên ngay khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn huyện còn một số công trình được đầu tư, sửa chữa thiếu đồng bộ như đập suối Đum bản Phú Nam xã Trung Xuân, đập dò bản Chanh xã Sơn Thủy, đập mương Nà nứa xã Sơn Hà;  công trình thiết kế chưa hợp lý như mặt đập thấp hơn so với mương lấy nước như mương bản Mòn – Phụn xã Trung Xuân huyện Quan Sơn...

​​      ​    Chiều ngày 04 và ngày 5 tháng 4, trước khi làm việc với huyện, Đoàn trực tiếp đến khảo sát công trình tại  xã: Lâm Phú, Tam Văn, Quang Hiến, Tân Phúc huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của UBND huyện tổng số công trình đã được tỉnh phê duyệt trong quy hoạch là 112 công trình, trong đó 03 hồ, 109 đập và  gần 179 km kênh mương. Giai đoạn 2010 – 2016 trên địa bàn toàn huyện đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp  được 54 công trình (03 hồ, 51 bai đập, gần 68 km kênh mương, với tổng kinh phí là 101 tỷ đồng, phục vụ tưới tiêu chủ động cho 1200 ha/vụ, từng bước giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc với huyện Lang Chánh, Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện,  trong việc đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, phục vụ chuyển đổi cơ cấu và sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng năng xuất cây trồng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được trên địa bàn huyện còn có công trình đập Bù Đàn xã Tân Phúc mới được đầu tư nhưng không có hiệu quả (thiết kế tưới 40 ha, nhưng hiện tại chỉ tưới được 2 ha); mặt khác một số công trình đầu tư thiếu đồng bộ như đập Tân Thành 1 xã Tân Phúc; Công tác duy tu, bảo dưỡng thiếu thường xuyên như đập Na Co Pháng, bản cháo xã Lâm Phú huyện Lang Chánh./.

Doãn Ngọc​ Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.043
Online: 27