Ngày 11 tháng 5 năm 2017, tại Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã làm việc với Lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên sông Chu Vệc quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn các huyện miền núi, giai đoạn 2010 – 2016.

 DT1552017.jpg

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn các huyện miền núi có 1521 công trình thủy lợi đầu mối, trong đó: 431 hồ chứa; 956 đập dâng; 134 trạm bơm các loại và 3557 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới cho 27.000 ha (trong đó lúa 23.500 ha, mầu 3.500 ha).

Từ năm 2010 – 2016 trên địa bàn các huyện miền núi được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp được 398 công trình với số vốn đầu tư là 1.016.000 triệu đồng, trong đó:

- Công trình được đầu tư xây dựng mới là 95 công trình, gồm có 01 hồ chứa; 23 đập dâng; 31 trạm bơm; 40 tuyến kênh mương.

Nguồn vốn đầu tư 365.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ 196.000 triệu đồng; vốn ODA là 118.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh 51.000 triệu đồng; ngân sách huyện và nguồn vốn khác 400 triệu đồng).

- Công trình thủy lợi vừa và nhỏ được sửa chữa nâng cấp là 303 công trình, gồm có 44 hồ chứa; 83 đập dâng; 5 trạm bơm; 171 tuyến kênh mương.

Tổng nguồn vốn đầu tư 651.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ 381.000 triệu đồng; vốn ODA là 35.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh 222.000 triệu đồng; ngân sách huyện và nguồn khác 13.000 triệu đồng).

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn đề nghị lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên sông Chu cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số vấn đề liên quan đến việc quy hoạch và quản lý quy hoạch thủy lợi, chỉ đạo các địa phương triển khai các nhiệm vụ thuộc địa bàn quản lý...

Thay mặt Đoàn giám sát Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc tham mưu thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn vùng miền núi, góp phần chuyển biến trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên sông Chu quan tâm chỉ đạo thực hiện những ý kiến của các thành viên trong đoàn nêu, để tham mưu,  thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Những kiến nghị của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên sông Chu, Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII./.

 Doãn Ngọc Hài


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.192
Online: 86