Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 07/4/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh.

 KTNS_942017.jpg

Chiều ngày 07/4/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố. Theo báo cáo của UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố, đến 31/12/2016 trên địa bàn thành phố nợ tiền sử dụng đất là  939.572 triệu đồng (nợ quá hạn là 251.884 triệu đồng - chiếm 26,8%; nợ đang chờ xử lý là 646.519 triệu đồng – chiếm 68,8%). Trong đó: Nợ quá hạn của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 169.383 triệu đồng (chiếm 67,2%); nợ quá hạn của các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư là 66.137 triệu đồng (chiếm 26,3%); nợ quá hạn của các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất là 16.365 triệu đồng (chiếm 6,5%).

Nợ thuế trên địa bàn thành phố lũy kế đến 31/12/2016 là 221.211 triệu đồng; nợ chủ yếu tập chung ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 210.570 triệu đồng (chiếm 95,2%) và ở lĩnh vực xây dựng là 69.281 triệu đồng (chiếm 31,3%); lĩnh vực chế biến, chế tạo 60.394 triệu đồng (chiếm 27,3%).

Nguyên nhân của nợ thuế nêu trên, theo báo cáo của thành phố là do ý thức chấp hành nộp thuế của nhiều tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc; có nhiều đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế về năng lực tài chính. Nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố chủ yếu do các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được giao đất thực hiện dự án chưa nghiêm túc thực hiện nộp tiền sử dụng đất; một số mặt bằng quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất chưa đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh (do thiếu vốn); một số doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất và cũng là đơn vị thi công hạ tầng nhưng tỉnh và thành phố chưa thanh toán tiền xây lắp nên chưa nộp tiền sử dụng đất; một số chủ đầu tư không chịu chuyển tiền để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án ... Mặt khác, theo báo cáo UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để thu tiền nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các ngành mời tham dự đã phân tích, đánh giá tình hình nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế trên địa bàn thành phố; đồng thời đề nghị UBND thành phố có các giải pháp tích cực hơn, mạnh mẽ hơn trong việc thu thuế, thu nợ tiền sử dụng đất của thành phố.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu rõ thành phố Thanh Hóa là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh vì vậy nguồn thu của thành phố đóng vai trò quan trọng, có tác động lớn đến nguồn thu của tỉnh; đồng chí ghi nhận sự cố gắng của UBND thành phố và Chi cục Thuế thành phố trong thời gian qua đối với việc thu và nuôi dưỡng các nguồn thu cho ngân sách thành phố, ngân sách tỉnh và đánh giá cao tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều thay đổi, liên tục phát triển, xứng đáng là đầu tàu của tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong đó số nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất của thành phố còn nhiều, số nợ năm sau cao hơn năm trước; giải pháp thực hiện thu nợ thuế, nợ tiền đất mà thành phố đã thực hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt, chưa mạnh mẽ. Đồng chí đã nêu 06 giải pháp tích cực để giải quyết vấn đề nợ tiền sử dụng đất, nợ tiền thuế và đề nghị UBND thành phố thực hiện trong thời gian tới.

Một số kiến nghị của UBND thành phố, Chi cục Thuế thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu và sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.036
Online: 22