Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 20/4/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.

 KTNS_20_4_2017.jpg

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, kết quả thu thuế trên địa bàn toàn tỉnh năm 2014 - 2016 là 30.773,8 tỷ đồng; tổng thu trừ tiền đất là 22.322,3 tỷ đồng – chiếm 72,54%; tiền đất là 8.451,5 tỷ đồng – chiếm 27,46%.

Đến 31/12/2016, nợ thuế trên địa bàn toàn tỉnh là 1.059,9 tỷ đồng, trong đó: nợ tiền thuế là 725,5 tỷ đồng – chiếm 68,4%; nợ tiền phạt và tiền chậm nộp là 334,4 tỷ đồng – chiếm 31,6%; nợ có khả năng thu 716 tỷ đồng – chiếm 67,6%; nợ khó thu là 341% - chiếm 32,2%; nợ chờ xử lý là 2,5 tỷ đồng – chiếm 0,2%; nợ thuế tập trung ở khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm 83%) và ở ngành xây dựng (chiếm 31%). Nợ tiền sử dụng đất là 1.069,1 tỷ đồng (trong đó: nợ đến hạn là 315,6 tỷ đồng - chiếm 29,5%; nợ chưa đến hạn hoặc nợ chờ xử lý là 753,5 tỷ đồng - chiếm 70,5%) và nợ tiền thuê đất của các doanh nghiệp là 77,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng nợ thuế do các doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên còn nhiều khó khăn, hạn chế nội tại; sự cạnh tranh dẫn đến doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính; ngoài ra, còn do ý thức cấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp cũng chưa cao... Nợ đọng tiền sử dụng đất do các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được giao đất thực hiện dự án chưa nghiêm túc thực hiện nộp tiền sử dụng đất; một số mặt bằng quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất chưa đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh (do thiếu vốn); một số doanh nghiệp trúng đấu giá quyền sử dụng đất và cũng là đơn vị thi công hạ tầng nhưng chưa thực hiện việc ghi thu – ghi chi; một số dự án điều chỉnh quy hoạch .... Đồng thời, một số điều chỉnh trong chính sách của nhà nước cũng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện thu  thuế và thu tiền sử dụng đất nên nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn cao. Thời gian qua Cục thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện đã thực hiện nhiều biện pháp để thu tiền nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã phân tích, đánh giá tình hình nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế trên địa bàn thành phố; đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh và Sở Tài chính thực hiện các giải pháp tích cực hơn, mạnh mẽ hơn trong việc thu thuế, thu nợ tiền sử dụng đất trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của ngành tài chính và Cục Thuế trong công tác tham mưu cho tỉnh đối với việc nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước thời gian qua; thu thuế và thu tiền sử dụng đất các năm 2014, 2015, 2016 đều đạt cao hơn dự toán giao và năm sau đều cao hơn năm trước. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong đó số nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất của tỉnh còn lớn, số nợ năm sau cao hơn năm trước; giải pháp thực hiện thu nợ thuế, nợ tiền đất đã thực hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt, chưa mạnh mẽ. Đồng chí đã đề nghị Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh thực hiện một số giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt là thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành (Kho bạc, Hải quan, Công an, các cấp ủy và chính quyền địa phương) để giải quyết vấn đề nợ tiền sử dụng đất, nợ tiền thuế trong thời gian tới.

​Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.445
Online: 60