Thực hiện kế hoạch số 98/HĐND-KTNS ngày 28/02/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2016”; ngày 24/3/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND huyện Thiêu Hóa và Chi cục Thuế huyện Thiệu Hóa; UBND huyện Tĩnh Gia và Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh.

 

Sáng ngày 24/3/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND huyện Thiệu Hóa và Chi cục thuế huyện Thiệu Hóa. Theo báo cáo của huyện, đến 31/12/2016 trên địa bàn huyện nợ tiền sử dụng đất là  918,16 triệu đồng (nợ quá hạn là 603,38 triệu đồng - chiếm 65,7%), trong đó: Nợ của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 414,7 triệu đồng; nợ của các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất là 181,17 triệu đồng; nợ của các dự án cho thuê đất là 322,21 triệu đồng. Nợ thuế trên địa bàn huyện lũy kế đến 31/12/2016 là 3.347 triệu đồng; nợ chủ yếu tập chung ở thuế giá trị gia tăng (chiếm 47%) và lĩnh vực xây dựng (chiếm 78%).

Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với UBND huyện Tĩnh Gia và Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia. Theo báo cáo của huyện, đến 31/12/2016 trên địa bàn huyện nợ tiền sử dụng đất là 90.818,2 triệu đồng, trong đó: Nợ của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 28.027,6 triệu đồng; nợ của các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất là 62.790,6 triệu đồng. Nợ thuế trên địa bàn huyện lũy kế đến 31/12/2016 là 87.536 triệu đồng; nợ chủ yếu tập chung ở thuế giá trị gia tăng (chiếm 36,7%) và lĩnh vực xây dựng (chiếm 28,9%).

Nguyên nhân của nợ thuế nêu trên, theo báo cáo của các huyện là do ý thức tuân thủ chấp hành chính sách pháp luật thuế của doanh nghiệp chưa tốt; có doanh nghiệp cố tình chây ỳ; một số đơn vị vãng lai có số nợ thuế lớn nhưng khó thu; nhiều doanh nghiệp năng lực tài chính kém, trình độ quản trị doanh nghiệp hạn chế nên hiệu quả kinh doanh thấp, có doanh nghiệp thua lỗ, phá sản không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước .... Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thiệu Hóa chủ yếu ở một số mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi trúng thầu thì các hộ/cá nhân bỏ trúng thầu (không nhận giao đất); trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, chủ yếu ở 1.800 hộ dân phải di dời bàn giao mặt bằng cho một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn (dự án Lọc hóa dầu, Cảng thép, Khu luyện kim, Nhiệt điện Nghi Sơn ...) gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ để đôn đốc thu hồi nợ sau khi đã bàn giao đất tái định cư. Các huyện cũng nêu một số giải pháp thu hồi nợ trong thời gian tới.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và ngành mời tham dự đã phân tích, đánh giá tình hình nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế trên địa bàn các huyện, đồng thời nêu một số kinh nghiệm về các giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của UBND huyện Thiệu Hóa và huyện Tĩnh Gia, sự tích cực trong công tác tham mưu về các nguồn thu cho huyện của Chi cục Thuế các huyện, thu thuế và thu tiền đất đạt kết quả tốt, số thu các năm đều cao hơn dự toán được giao và năm sau kết quả thu đều cao hơn năm trước; đồng chí đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của các huyện, đặc biệt là huyện Tĩnh Gia do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị mang tính trọng tâm cho huyện, cho tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong đó số nợ tiền thuế, tiền đất của các huyện qua các năm, năm sau lại cao hơn năm trước; giải pháp thực hiện thu nợ thuế, nợ tiền đất mà các huyện đã thực hiện vẫn chưa thực sự quyết liệt, chưa mạnh mẽ; đặc biệt trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, nợ tiền thuế, nợ tiền đất còn cao. 

Một số kiến nghị của UBND huyện Thiệu Hóa, Chi cục Thuế huyện và UBND huyện Tĩnh Gia, Chi cục Thuế huyện Tĩnh Gia, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp thu và sẽ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
123 người đã bình chọn
Thống kê: 1.652.177
Online: 6