Để phục vụ công tác thẩm tra kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025; ngày 06/6/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát tại thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT.

 KTNSSS762017.jpg


Làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn và UBND huyện Quảng Xương, đoàn công tác của Ban đã đi khảo sát trực tiếp toàn bộ các khu rừng: rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ở gần núi Trường Lệ và tại núi Trường Lệ thành phố Sầm Sơn; rừng phòng hộ tại khu xóm đảo trên địa bàn xã Quảng Nham huyện Quảng Xương.

Tại khu quy hoạch rừng đặc dụng núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Sầm Sơn, đây là rừng đặc dụng của thành phố có quy mô 22,5 ha đã được khôi phục từ những năm 1988 (gần 20 năm), khu rừng này có chức năng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Hiện nay, giá trị phát huy rõ nét nhất là bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường là lá phổi xanh của thành phố biển Sầm Sơn.

Đối với rừng phòng hộ quy hoạch gần chân núi Trường Lệ thành phố Sầm Sơn (là vùng đệm của rừng đặc dụng núi Trường Lệ) và rừng phòng hộ xóm đảo tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đang phát tốt huy vai trò bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe báo cáo, khảo sát trực tiếp và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, các ngành tham dự; kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có một số ý kiến đánh giá thực trạng, sự cần thiết, mục đích, tác động, ảnh hưởng và tầm quan trọng cũng như và các quy định của pháp luật hiện hành trong việc điều chỉnh quy hoạch các loại rừng của thành phố Sầm Sơn, huyện Quảng Xương giai đoạn 2016-2020 để phục vụ công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa XVII.

Nguyễn Thị Huệ ​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.501
Online: 57