Thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017, ngày 12 tháng 4 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành để nghe báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về tình hình quản lý và sử dụng đất đai. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND huyện huyện Thạch Thành.

 PC1242017.jpg

Sau giám sát năm 2013, Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành đã tiến hành rà soát, thực hiện giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho các hộ công nhân và nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, số diện tích đất lâm nghiệp được đơn vị giao khoán đến 512 hộ là cán bộ, công nhân viên, các hộ gia đình và cá nhân sinh sống trên địa bàn theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Nghị định số 135/NĐ- CP ngày 08/11/2005 của Chính Phủ. Việc bố trí sản xuất, cây trồng theo quy hoạch của địa phương và của ngành nông nghiệp. Ban quản lý đã lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương; đã trồng được 150 ha rừng gỗ lớn, 60 ha Mac ca và 50 ha cây ăn quả. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 thị trấn và 10 xã); không còn tình trạng chồng chéo, tranh chấp và lấn chiếm đất đai.

Sau khi nghe báo cáo của Ban quản lý rừng, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh, các ngành có liên quan. Đồng chí Trần Quang Đảng, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành trong việc khắc phục những hạn chế mà Ban Pháp chế đã nêu. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban quản lý cần tăng cường hướng dẫn chuyển giao công nghệ cao, các khâu, như: giống, cơ giới hóa, chế biến, tưới tiết kiệm; nhân rộng mô hình và tìm kiếm thị trường. Từng bước gắn chế biến với sản xuất, tạo bước đi bền vững; khuyến khích mô hình trang trại, doanh nghiệp lâm, nông nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai của người nhận khoán; thực hiện việc giao khoán có hiệu quả. Thường trực HĐND huyện Thạch Thành, xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai nói chung và quản lý, sử dụng đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  chỉ đạo, triển khai và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khoán rừng, vườn rừng và mặt nước.

 Nguyễn Hương Thảo

                                                                              

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 928.750
Online: 30