Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát năm 2017. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc.

PC_15_5_2017.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện Thiệu Hóa hiện nay số người làm việc tại UBND huyện là 76 người (Biên chế công chức 70; HĐLĐ 68 là 6); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 1596; công chức cấp xã là 588 người. Từ năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2016 UBND huyện đã thực hiện tuyển dụng 10 công chức cấp huyện; 46 công chức cấp xã; 3 viên chức các đơn vị sự nghiệp và 55 viên chức ngành giáo dục. UBND huyện đã tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là 57 trường hợp; số tuyển dụng đặc cách (không qua thi tuyển, xét tuyển) 01 trường hợp con Liệt sĩ đảo Gạc Ma làm giáo viên. Thực hiện việc tiếp nhận công chức hành chính, tiếp nhận 04 người từ huyện ủy sang làm công chức lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc UBND huyện.

Cùng ngày, đoàn giám sát đã làm việc với huyện Vĩnh Lộc. Ủy ban nhân dân huyện hiện nay có số người làm việc là 67 người (Biên chế công chức 64; HĐLĐ 68 là 3); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 1027. Trong giai đoạn 2011- 2016, UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện tuyển dụng 67 công chức hành chính cấp xã. Đối với viên chức ngành giáo dục UBND huyện đã tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là 312 trường hợp. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 UBND huyện đã không ký lại số lao động hợp đồng theo Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, công văn số 7369/UBND – THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa.

PC1452017.jpg

Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng cấp trên, hiện các huyện Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục theo lộ trình phù hợp với yêu cầu và thực tế của địa phương. Các huyện đã hoàn thành việc chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn đối với các giáo viên, nhân viên hành chính; Thực hiện việc luân chuyển giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi thừa nhiều đến nơi thừa ít, điều động 90 giáo viên, nhân viên các trường THCS xuống làm việc ở các trường mầm non và làm nhân viên hành chính ở các trường THCS trong huyện; điều chuyển 31 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Tiểu học; điều chuyển 16 cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non.

  Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao cố gắng của các huyện Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa trong việc xây dựng kế hoạch và lộ trình khắc phục thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, huyện Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các thiếu sót, vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra đã được thông báo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tiếp tục thực hiện quy định về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Rà soát, sắp xếp lại các phòng ban chuyên môn, tránh tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Các phòng ban chuyên môn của huyện cần nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND và Chủ tịch UBND huyện trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND huyện Thiệu Hóa và Vĩnh Lộc tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Đồng chí đề nghị sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức, giám sát việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra của các địa phương, kịp thời uốn nắn, xử lý các tồn tại, hạn chế và không để phát sinh những vi phạm mới./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
82 người đã bình chọn
Thống kê: 701.492
Online: 31