Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 03/7/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 27-6-2017 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

 vhxh_472017.jpg

Theo Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnhvề việc đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2020 đề xuất các chính sách thu hút bác sỹ chất lượng cao như: các mức hỗ trợ một lần đối với từng chức danh, học hàm, học vị và hỗ trợ cho các đơn vị làm nhiệm vụ có tính đặc thù và các địa phương khó khăn, ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ hàng tháng để thuê nhà ở trong 2 năm đầu và các hỗ trợ ưu tiên khác. Với cơ chế, chính sách trên sẽ đảm bảo cho việc bố trí đầy đủ nhân lực cho các bệnh viện, cơ sở y tế trong thời gian tới.

           Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các sở, ngành liên quan và các thành viên trong Ban làm rõ một số nội dung của Tờ trình. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh về ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong kỳ họp tới; đồng thời yêu cầu ngành Y tế tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất nội dung của các văn bản gồm Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và Đề án cơ chế, chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020 và gửi báo cáo sớm nhất về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII./.

Lê Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
78 người đã bình chọn
Thống kê: 569.725
Online: 21