Ngày 21/9/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội và Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, huyện Đông Sơn về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi làm việc, cùng tham dự có đại diện Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội huyện Thiệu Hóa và huyện Đông Sơn.

VH2292017.jpg

 Theo báo cáo của ngành Bảo hiểm Xã hội huyện, tính từ năm 2015 đến nay số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thiệu Hóa tăng dần qua từng năm, đến năm 2017 có 102.862 người tham gia, trên địa bàn huyện có 01 Bệnh viện đa khoa huyện và 27 trạm y tế xã. Huyện Đông Sơn tính đến ngày 31/8/2017, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 77,2% dân số với 59.884 người tham gia, trên địa bàn huyện có 1 Bệnh viện đa khoa và các trạm y tế xã, thị trấn ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bệnh viện đa khoa huyện. Quỹ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được cấp theo số thẻ qua các năm tăng, tình trạng chi quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ngày càng tăng năm sau cao hơn năm trước.  

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ một số vấn đề như: xác định rõ nguyên nhân của tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT; số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế khám chữa bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất; công tác kiểm tra, phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và ngành y tế trên địa bàn; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo hiểm y tế; các giải pháp hạn chế việc bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT...

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội và Bệnh viện đa khoa huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra cũng như đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động để ngày càng nhiều người dân tham gia chính sách bảo hiểm y tế; tăng cường công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, khắc phục tồn tại hạn chế bội chi quỹ Bảo hiểm y tế ở mức thấp nhất; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào đội ngũ y, bác sĩ khi đến khám chữa bệnh tại các Bệnh viện; Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội và các Bệnh viện, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

 Đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

​Lê Thu Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
78 người đã bình chọn
Thống kê: 569.682
Online: 10